СРБИЈА КАРГО а.д.

O_namaEng


ЛОКАЦИЈА ТЕРЕТНИХ КОЛА

SRB


ТРАНСПОРТНА ОГРАНИЧЕЊА


Е - К501


ИНФОРМАТОР О РАДУ  

РАСПОЛОЖИВА ТЕРЕТНА КОЛА







G
Обична затворена кола

страницама

S
Специјална плато кола са четири и више осовина


Е
Обачна отворена кола са високим страницама


Z
Цистерна са челичним судовима за течности и гасове


H
Специјална затворена кола


T
Специјална кола са покретним кровом


КОЛСКИ КАПАЦИТЕТИ

L
Специјална плато кола за превоз аутомобила


F
Специјална отворена кола са високим страницама


R
Обична 4-осовинска плато и плитка кола


U
Специјална затворена кола са истоваром помоћу збијеног ваздуха

karakteristike_kolaZ.pdf karakteristike_kolaE.pdf karakteristike_kolaH.pdf karakteristike_kolaT.pdf karakteristike_kolaL.pdf karakteristike_kolaF.pdf karakteristike_kolaG.pdf karakteristike_kolaR.pdf karakteristike_kolaS.pdf karakteristike_kolaU.pdf

 © “Србија Kарго” а.д., 2015.године