СРБИЈА КАРГО а.д.

O_namaEng


ЛОКАЦИЈА ТЕРЕТНИХ КОЛА

SRB


ТРАНСПОРТНА ОГРАНИЧЕЊА


Е - К501


ИНФОРМАТОР О РАДУ  

РАСПОЛОЖИВА ТЕРЕТНА КОЛА


   Комбиновани превозСерија вагона


Бројчана ознака серијеБрој осовинаКорисна дужина подаКорисна ширина подаВисина пода од GIŠВисина товарне јединице


Rs

390

4

8,5

2,74

1,3

a i b

Regs

392

4

18.5

19.20

2,74

1,26

a i b

Rgs

391

4

19,5

2,7

1,26

a i b

Kgs

332

2

12,5

2,75

1,24

a i b

Sgnss

455

4

18,4

2,259

1,005

a i b

“СРБИЈА КАРГО” ад нуди услуге комбинованог превоза контејнера (дужине 20 стопа и више), приколица, полуприколица, замењивих сандука, друмских возила (roling road) и осталих интермодалних транспортинх јединица, у маршутним возовима, комплетним контејнерским возовима или појединачним пошиљкама контејнера.

Превоз се обавља како на колима сопствености железнице тако и у приватним P колима.

Серије кола сопствености “Србија карга” која се користе за превоз у комбинованом саобраћају су следеће:


* a – контејнери

   b – измењиви камионски сандуци


У комбинованом саобраћају постоје следеће врсте робе и њихова позиција (NHM број) у класификацији роба је:ТЕРМИНАЛИ


Максимална дужина контејнера (у стопама)


Максимална бруто тежина контејнера којом се може манипулисати (у тонама)(*)


Полуприколице прилагођене за захватање помоћу хватаљки (клешта)

Максимална бруто тежина којом се може манипулисати (у тонама)

Београд („ЖИТ“) A,B

40

31

30

Београд Дунав    a)

(Београд Доњи град)  („Лука Београд“) A,C

40

40

--

Нови Сад ранжирна

(АД „Лука“) A,C

45

40

40

Панчево варош

(ДД “Лука Дунав“) A,C

40

27,5

27,5

Прахово пристаниште

(АД “Крајина“ РЈ Лука) A,C

40

40

40

Сента

(АД „Потисје“) A,C

40

25

25

Сремска Митровица

(КТ„Панонска врата“ –Лука Легет) A,C

45

40

40


Позиција


Врста робе

9931

Контејнери, велики, празни, коришћени, пре или после превоза железницом у товареном стању

9932

Измењиви сандук, празан, коришћен, пре или после превоза железницом у товареном стању


9933

Полуприколице, празне, коришћене, пре или после превоза железницом у товареном стању


9939

Интермодалне транспортне јединице, празне, употребљене пре или после превоза железницом у товареном стању


9941

Контејнери, велики у товареном стању

9942

 Замењиви сандуци у товареном стању

9943

Полуприколице, у товареном стању

9934

Друмска возила система , у товареном стању

9949

Интермодалне транспортне јединице, у товареном стању

Прописи који уређују превоз у комбинованом превозу су важеће објаве као и конвенције које се односе на наведени вид саобраћаја.

Списак терминала на територији Србије у којима се може обављати претовар и складиштење контејнера, полуприколица, измењивих сандука и опрема уз велике контејнере за подизање је:


А Приватни терминали за опслуживање


B Поред шифре и назива станице, у згради је дат назив приватног терминала UTI.

(За коришћење услуга приватног терминала, корисник мора предходно контактирати власника терминала.)


C Поред шифре и назива станице, у згради је дат назив приватног терминала UTI који се налази на индустријском колосеку.

(За коришћење услуга овог приватног терминала, корисник такође морапредходно контактирати власника терминала).


(*) бруто тежина „UTI и његовог товара“ који се специјалном опремом за манипулисање контејнерима може подизати


КОНТАКТ

Сектор за собраћајно оперативне послове


Драган Вујовић, дипл.саоб.инж.

Телефон: 011/3610875

Електронска пошта: dragan.vujovic@srbrail.rs


Бојан Глумичић, дипл.саоб.инж.

Телефон: 011/3610875

Електронска пошта: ind.koloseci@srbrail.rs


 © “Србија Kарго” а.д., 2015.године