СРБИЈА КАРГО а.д.

O_namaEng


ЛОКАЦИЈА ТЕРЕТНИХ КОЛА

SRB


ТРАНСПОРТНА ОГРАНИЧЕЊА


Е - К501


ИНФОРМАТОР О РАДУ  

РАСПОЛОЖИВА ТЕРЕТНА КОЛА


     


    

 © “Србија Kарго” а.д., 2015.године

 КОНТАКТ

 Сектор за продају

 Данијела Ђурић

 Директор Сектора за продају

 Телефон: 011/3610722

 Електронска пошта: danijela.djuric@srbcargo.rs

 Конвенционални превоз


Конвенционални превоз обухвата превоз колских пошиљака у унутрашњем и међународном саобраћају. Превоз колских пошиљака предвиђен је као услуга која је намењена тржишту веће количине роба, као што су расути терети, хемикалије, производи и полупроизводи металуршке и грађевинске индустрије,робе на палетама и друго. Уз посебне услове, конвенционални превоз обухвата и нарочите пошиљке.