СРБИЈА КАРГО а.д.

O_namaEng


ЛОКАЦИЈА ТЕРЕТНИХ КОЛА

SRB


ТРАНСПОРТНА ОГРАНИЧЕЊА


Е - К501


ИНФОРМАТОР О РАДУ  

РАСПОЛОЖИВА ТЕРЕТНА КОЛА © “Србија Kарго” а.д., 2015.године

Назив Јавне набавке

Документација

Статус

Набавка у поступку  НЗНП/17:

Осовинско улежиштење вучних и вучених возних средстава

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  12.01.2017 до 10:00
 • Отварање понуда  12.01.2017 у 11:00
 • Конкурсна документација
 • Питања и одговори
 • Измене и допуне конкурсне документације
 • Појашњење конкурсне документације
 • Одлука о додели уговора


Poziv za podnose ponuda NZnP 17 - Osovinsko ulezistenje vucnih i vucenih sredstava.pdfKonkursna dokumentacija NZnP 17 - Osovinsko ulezistenje vucnih i vucenih voznih sredstava.pdf

Pitanja i odgovori NZnP17.pdfNZNP 17 Izmene i dopune.pdf

Pojasnjenje konkursne dokumentacije_LEZAJ 1.pdf254-104 - ODLUKA - Dodela ugovora Osovinsko ulezistenje vucnih i vucenih sredstava po partijama.PDF


Отворено


Набавка у поступку НЗНП/41:

Моноблот и бандажи за вучна и вучена возна средства

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  10.01.2017 до 10:00
 • Отварање понуда  10.01.2017 у 11:00
 • Конкурсна документација
 • Питања и одговори
 • Питања и одговори 2


Poziv za podnosenje ponuda NZnP 41 - Monoblok tockovi i bandazi za vucna i vucena vozna sredstva.pdfKonkursna dokumentacija NZnP 41 - Monoblok t i bandazi za za vucna i vucena vozna sredstva.pdf

Pitanja i odgovori NZnP41.pdf2_Pitanja i odgovori NZnP 41 1.pdfОтворено


Јавно надметање 2:

Продаја расходованих теретних кола и локомотива

 • Позив за подношење понуда -локомотиве
 • Рок за подношење понуда  01.12.2016 до 10:00
 • Отварање понуда  02.12.2016 у 10:00
 • Позив за подношење понуда -теретна кола
 • Рок за подношење понуда  06.12.2016 до 10:00
 • Отварање понуда  07.12.2016 у 10:00
 • Конкурсна документација
 • Конкурсна документација-теретна кола
 • Announcement on public bidding_freight wagons
 • Announcement on second public bidding_traction vehicles
 • Bidding documentation - sale of 91 traction vehicles
 • Bidding documentation_Sale of 331 freight wagons_28112016
 • Појашњење конкурсне документације за продају расходованих средстава -331 кола разних серија

Oglas lokomotive - II krug 02 12 2016 STEVAN.pdfOglas teretna kola - II krug 07 12 2016 Stevan (4).pdf

KonDokumentacija-javnonadmetanjenovo2.pdfKon dok S M S C 25 11 - kon verz prod teretnih vagona.pdf

Announcement on public bidding_freight wagons.pdfAnnouncement on second public bidding_traction vehicles.pdf

Bidding documentation - sale of 91 traction vehicles.pdfBidding documentation_Sale of 331 freight wagons_28112016.pdf

Pojasnjenja 2-javno nadmetanje2.PDF
Отворено


Набавка у поступку ЈНОП/14:

Струја широке потрошње

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  23.12.2016 до 10:00
 • Отварање понуда  23.12.2016 у 11:00
 • Конкурсна документација
 • Измене и допуне конкурсне документације
 • Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 • Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о закљученом уговору


Poziv za podnosenje ponuda Jnop 14 - Struja siroke potrošnje.pdfKonkursna dokumentacija Jnop 14 - Struja siroke potrosnje.pdf

Izmene i dopune konkursne dokumentacije broj 1 jnop 14 - Struja siroke potrosnje.pdfObavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda Jnop 14 - Struja siroke potrosnje.pdf

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda Jnop 14 - Struja siroke potrosnje2.pdfObavestenje o zakljucenom ugovoru JNOP 14.pdf

Obavestenje o zakljucenom ugovorujnop14.pdf
Отворено


Набавка у поступку НзНП/47:

Закуп теретних кола

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  06.12.2016 до 11:00
 • Отварање понуда  06.12.2016 у 12:00
 • Конкурсна документација
 • Обавештење о подужењу рока за подношење понуда
 • Одговори на питања
 • Tender documents
 • Одлука о додели уговора


Poziv za podnosenje ponuda - Zakup teretnih kola.pdfKonkursna dokumentacija - Zakup teretnih kola.pdf

Obavestenje o produzenju roka_novo.pdfodgovori na pitanja-nznp47.PDF

TD NZnP 47 - Lease of freight wagons.pdfOdluka o dodeli ugovora nznp-47.pdf
Отворено


NabavkeN1

ЗА ПРИКАЗ НАЈСВЕЖИЈИХ ПОДАТАКА ПРИТИСНИТЕ ТАСТЕР  F5