СРБИЈА КАРГО а.д.

O_namaEng


ЛОКАЦИЈА ТЕРЕТНИХ КОЛА

SRB


ТРАНСПОРТНА ОГРАНИЧЕЊА


Е - К501


ИНФОРМАТОР О РАДУ  

РАСПОЛОЖИВА ТЕРЕТНА КОЛА
 © “Србија Kарго” а.д., 2015.године

Назив Јавне набавке

Документација

Статус

Набавка у поступку  ЈНОП/6:

Инвестициона - редовна оправка теретних кола

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  26.04.2017 до 10:00
 • Отварање понуда  26.04.2017 у 11:00
 • Конкурсна документација

Poziv za podnosenje ponuda za nabavku usluge investicione-redovne opravke teretnih kola-jnop-6-2017.pdfKonkursna dokumentacija za nabavku usluge investicione-redovne opravke teretnih kolajnop-6-2017.pdf


Отворено


Набавка у поступку  ЈНМВ/9:

Услуга одржавања САП ЕРП лиценци

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  03.04.2017 до 10:00
 • Отварање понуда  03.04.2017 у 11:00
 • Конкурсна документација

Poziv za podnosenje ponuda JNMV9-2017.pdfKonkursna dokumentacija za nabavku usluge odrzavanja SAP ERP licenci JNMV9-2017.pdf


Отворено


Набавка у поступку  ЈНОП/2:

Уља и мазива у отвореном поступку по партијама

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  24.04.2017 до 10:00
 • Отварање понуда  24.04.2017 у 11:00
 • Конкурсна документација


Poziv za podnosenje ponuda za ulja i maziva JNOP 2-2017.pdfKonkursna dokumentacija za ulja i maziva za JNOP 2-2017.pdf


Отворено


Набавка у поступку  ЈНМВ/15:

Преузимање опасног отпада

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  31.03.2017 до 11:00
 • Отварање понуда  31.03.2017 у 12:00
 • Конкурсна документација


JNMV 15-2017 - Poziv za podnosenje ponuda - Preuzimanje opasnog otpada.pdfJNMV 15 -2017 Konkursna dokumentacija - Preuzimanje opasnog otpada.pdf


Отворено


Набавка у поступку  ЈНОП/4:

Нафта и бензин за друмска возила(камиони и путничка возила) картице

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  20.04.2017 до 10:00
 • Отварање понуда  20.04.2017 у 11:00
 • Конкурсна документација


Poziv za podnosenje ponuda JNOP4-2017.pdfKD za JNOP4-2017 nabavka nafte i benzina za drumska vozila.pdf


Отворено


Набавка у поступку  ЈНОП/7:

Физичко техничко обезбеђење  објеката и имовине

(стационарне и у покрету дуж  трасе  кретања теретних вагона)

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  18.04.2017 до 11:00
 • Отварање понуда  18.04.2017 у 12:00
 • Конкурсна документација
 • Измене и допуне конкурсне документације бр.1


JNOP 7 -2017Poziv za podnosenje ponuda - Usluga fizicko tehnickog obezbedjenja.pdfJNOP 7-2017 Konkursna dokumentacija - Usluga fizi. teh. obez.4.S.C. G.V.pdf

Izmene i dopune konkursne dokumentacije broj 1 JNOP 7 - Fizicko tehnicko obezbedjenje objekata i imovine.pdf


Отворено


Набавка у поступку  ЈНМВ/8:

Услуга процене фер вредности залиха

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  27.03.2017 до 10:00
 • Отварање понуда  27.03.2017 у 11:00
 • Конкурсна документација
 • Питања и одговори бр.1


Poziv za dostavljanje ponuda JNMV8-2017.pdfKonkursna dokumentacija JNMV7-2017.pdf

pitanja i odgovori 1-jnmv8-2017.pdf

Отворено


Набавка у поступку  ЈНМВ/7:

Услуга утврђивања процењене фер вредности некретнина, постројења и опреме

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  24.03.2017 до 10:00
 • Отварање понуда  24.03.2017 у 11:00
 • Конкурсна документација


Poziv za dostavljanje ponuda JNMV 7-2017.pdfKonkursna dokumentacija JNMV7-2017.pdf

Отворено


Набавка у поступку  ЈНОП/1:

Евро дизел за вучу возова

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  11.04.2017 до 10:00
 • Отварање понуда  11.04.2017 у 11:00
 • Конкурсна документација
 • Измене конкурсне документације


JNOP 1 Poziv za podnosenje ponuda - nabavka evro dizela za vuču vozova.pdfJNOP 1 konkursna dokumentacija- nabavka Evro dizela za vucu vozova-2.pdf

Invitation to tenders_Euro diesel.pdfIzmena 1 KD za nabavku ED za VV JNOP 1-2017.pdf
Отворено


Јавно надметање 3:

Продаја расходованих теретних кола и локомотива

 • Позив за подношење понуда локомотиве
 • Рок за подношење понуда  29.03.2017 до 10:00
 • Отварање понуда  30.03.2017 у 10:00
 • Позив за подношење понуда теретна кола
 • Рок за подношење понуда  22.03.2017 до 10:00
 • Отварање понуда 23.03.2017 у 10:00
 • Конкурсна документација теретна кола
 • Конкурсна документација локомотиве
 • Измене  и допуне конкурсне документације
 • Питања и одговори бр.1
 • Питања и одговори бр.2
 • Питања и одговори бр.3
 • Питања и одговори бр.3
 • Питања и одговори бр.1-продаја локомотива


Poziv za podnosenje ponuda - lokomotive.pdfPoziv za podnosenje ponuda - teretna kola.pdf

Announcement on public bidding_traction vehicles.pdfAnnouncement on public bidding_freight wagons.pdf

Konkursna dokumentacija teretna kola.pdfKonkursna dokumentacija lokomotive.pdf

Bidding documentation - freight wagons.pdfBidding documentation - traction vehicles.pdf

Izmene i dopune konkursne dokumentacije - prodaja teretnih kola3-2017.PDFPitanja i odgovori br. 1 - prodaja teretnih kolajn3-2017.PDF

Pitanja i odgovori br. 2 - prodakja teretnih kolajn3-2017.PDFPitanja i odgovori br.3jn2017.PDF

Pitanja i odgovori br. 4 - prodaja teretnih kolajnmv3-2017.PDFPitanja i odgovori br. 1 - prodaja lokomotiva-2017.PDF

Отворено


Набавка у поступку  ЈНМВ/6:

Адаптација магацина Црвени крст Ниш

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  16.03.2017 до 10:00
 • Отварање понуда  16.03.2017 у 11:00
 • Конкурсна документација
 • Питања и одговори бр.1
 • Питања и одговори бр.2
 • Питања и одговори бр.3
 • Питања и одговори бр.4
 • Питања и одговори бр.5 и бр.6
 • Питања и одговори бр.7


JNMV 6 Poziv za podnosenje ponuda -Adaptacija magacina Crveni krst Nis.pdfJNMV 6 Konkursna dokumentacija -Adaptacija magacina Crveni krst Nis.pdf

Pitanja i odgovori br 1 JNMV br 6 Adaptacija magacina crvrni krst Nis.pdfPitanja i odgovori br 2 JNMV br 6 Adaptacija magacina Crveni krst Nis.pdf

Pitanja i odgovori br 3 JNMV br 6 Adaptacija magacina Crveni krst Nis.pdfPitanja i odgovori br 4 JNMV br 6 Adaptacija magacina Crveni krst Nis.pdf

Pitanja i odgovori 5. i 6. JNMV br. 6 Adaptacija magacina Crveni krst Nis.pdfPitanja i odgovori br. 7. JNMV br. 6 Adaptacija magacina Crveni krst Nis.pdf
Отворено


Набавка у поступку  ЈНОП/5:

Куповина пет друмских возила

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  11.04.2017 до 11:00
 • Отварање понуда  11.04.2017 у 12:00
 • Конкурсна документација
 • Обавештење о продужењу рока за подношење понуда


JNOP 5 - Poziv za podnosenje ponuda - Kupovina pet (5) drumskih vozila.pdfJNOP 5 - Konkursna dokumentacija - Kupovina pet (5) drumskih vozila.pdf

JNOP 5 -2017 Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda - Kupovina pet (5) drumskih vozila.pdf
Отворено


NabavkeN01

ЗА ПРИКАЗ НАЈСВЕЖИЈИХ ПОДАТАКА ПРИТИСНИТЕ ТАСТЕР  F5