СРБИЈА КАРГО а.д.

O_namaEng


ЛОКАЦИЈА ТЕРЕТНИХ КОЛА

SRB


ТРАНСПОРТНА ОГРАНИЧЕЊА


Е - К501


ИНФОРМАТОР О РАДУ  

РАСПОЛОЖИВА ТЕРЕТНА КОЛА
 © “Србија Kарго” а.д., 2015.године

Назив Јавне набавке

Документација

Статус

Набавка у поступку  ЈНМВ/25:

Провера и испитивање опреме за рад

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  04.05.2017 до 11:00
 • Отварање понуда  04.05.2017 у 12:00
 • Конкурсна документација


JNMV 25 -2017- Poziv za podnosenje ponuda - Provera i ispitivanje opreme za rad.pdfJNMV 25 -2017- Konkursna dokumentacija - Provera i ispitivanje opreme za rad.pdf
Отворено


Набавка у поступку  ЈНМВ/24:

Баждарење и атестација стоваришних вага

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  25.04.2017 до 10:00
 • Отварање понуда  25.04.2017 у 11:00
 • Конкурсна документација
 • Питања и одговори бр.1


JNMV 24- 2017-Poziv za podnosenje ponuda - Bazdaraenje i atestacija stovariznih vaga.pdfJNMV 24 -2017- Konkursna dokumentacija - Bazdarenje i atestacija stovarisnih vaga.pdf

Pitanja i odgovori br 1 JNMV br 24-2017.pdfОтворено


Набавка у поступку  ЈНМВ/28:

Услуга процене фер вредности залиха

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  18.04.2017 до 10:00
 • Отварање понуда  18.04.2017 у 11:00
 • Конкурсна документација


Poziv za dostavljanje ponuda-JNMV-28-2017.pdfKonkursna dokumentacija JNMV- 28-2017.pdf
Отворено


Набавка у поступку  ЈНМВ/23:

Вучно одбојна опрема за теретна кола

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  18.04.2017 до 10:00
 • Отварање понуда  18.04.2017 у 11:00
 • Конкурсна документација


JNMV 23 -2017- Poziv za ponosenje ponuda - Vucno odbojna oprema za teretna kola.pdfJNMV 23 -2017 Konkursna dokumentacija - Vucno odbojna oprema za teretna kola.pdf
Отворено


Набавка у поступку  ЈНМВ/4:

Делови за радионицу у Краљеву

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  10.04.2017 до 10:00
 • Отварање понуда  10.04.2017 у 11:00
 • Конкурсна документација
 • Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 • Измене и допуне конкурсне документације
 • Питања и одговори бр.1

Poziv za podnosenje ponuda za nabavku delova za radionicu u Kraljevu-jnmv-4-2017.pdfKonkursna dokumentacija za nabavku delova za radionicu u Kraljevu-jnmv-4-2017.pdf

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda za nabavku delova za radionicu u Kraljevujnmv4-2017.pdfIzmene i dopune br. 1 za nabavku delova za radionicu u Kraljevu-jnmv4-2017.pdf

Pitanja i odgovor br 1 za javnu nabavku delova za radionicu u Kraljevu-jnmv-4-2017.pdfОтворено


Набавка у поступку  ЈНМВ/13:

Радови на санацији кровова на објектима радионица ЗОВС-а

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  13.04.2017 до 10:00
 • Отварање понуда  13.04.2017 у 11:00
 • Конкурсна документација

Poziv za podnosenje ponuda JNMV br 13 Radovi na sanaciji krovova na objektima radionica ZOVS-a 2017.pdf1 3 11 Konkursna dokumentacija JNMV br 13 Radovi na sanaciji krovova na objektima radionica ZOVS-a 2017.pdfОтворено


Набавка у поступку  ЈНМВ/21:

Огибљење теретних кола

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  07.04.2017 до 13:00
 • Отварање понуда  07.04.2017 у 14:00
 • Конкурсна документација
 • Измене и допуне конкурсне документације
 • Питања и одговори бр.1
 • Питања и одговори бр.2

JNMV 21 -2017 Poziv za podnosenje ponuda - Ogibljenje teretnih kola.pdfJNMV 21 -2017 Konkursna dokumentacija - Ogibljenje teretnih kola.pdf

JNMV 21 -2017 Izmene i dopune konkursne dokumentacije broj 1 - Ogibljenje teretnih kola.pdfPitanje 1 JNMV 21-2017.pdf

JNMV 21 -2017- Pitanja i odgovori broj 2 - Ogibljenje teretnih kola.pdf


Отворено


Набавка у поступку  ЈНМВ/19:

Атестација вага за мерење осовинског притиска у радионицама

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  18.04.2017 до 11:00
 • Отварање понуда  18.04.2017 у 12:00
 • Конкурсна документација
 • Измене и допуне конкурсне документације
 • Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 • Измене и допуне конкурсне документације бр.2

JNMV 19 -2017- Poziv za podnosenje ponuda - Atestacija vaga za merenje osovinskog pritiska u radionicama.pdfJNMV 19 - 2017-Konkursna dokumentacija - Atestacija vaga za merenje osovinskog pritiska u radionicama.pdf

JNMV 19 - 2017-Izmene i dopune konkursne dokumentacije broj 1 - Atestacija vaga za merenje osovinskog pritiska.pdfJNMV 19 -2017- Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda - Atestacija vaga za merenje osovinskog pritiska.pdf

JNMV 19 -2017- Izmene i dopune konkursne dokumentacije broj 2 - Atestacija vaga.pdf


Отворено


Набавка у поступку  ЈНМВ/16:

Челични лимови за подове за теретне вагоне

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  19.04.2017 до 11:00
 • Отварање понуда  19.04.2017 у 12:00
 • Конкурсна документација
 • Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

JNMV 16 -2017 Poziv za podnosenje ponuda - Celicni limovi za podove za teretne vagone.pdfJNMV 16 - 2017- Konkursna dokumentacija - Celicni limovi za podove za teretne vagone PV-3.pdf

JNMV 16 -2017 Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda -Celicni limovi za podove za teretna kola.pdf

Отворено


Набавка у поступку  ЈНМВ/22:

Делови за оправку горњег стоја теретних кола

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  10.04.2017 до 11:00
 • Отварање понуда  10.04.2017 у 12:00
 • Конкурсна документација
 • Питања и одговори бр.1
 • Питања и одговори бр.2

JNMV 22 -2017 Poziv za podnosenje ponuda - Delovi za opravku gornjeg stroja teretnih kola.pdfJNMV 22 -2017 Konkursna dokumentacija - Delovi za opravku gornjeg stroja teretnih kola.pdf

JNMV 22 -2017 Pitanja i odgovori broj 1 - Delovi za opravku gornjeg stroja teretnih kola.pdfJNMV 22 -2017- Pitanja i odgovori broj 2 - Delovi za opravku gornjeg stroja teretnih kola.pdf


Отворено


Набавка у поступку  ЈНМВ/20:

Делови за обртна постоља теретних кола

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  07.04.2017 до 11:00
 • Отварање понуда  07.04.2017 у 12:00
 • Конкурсна документација
 • Питања и одговори бр.1
 • Питања и одговори бр.2

JNMV 20 -2017- Poziv za podnosenje ponuda - Delovi za obrtna postolja teretnih kola.pdfJNMV 20-2017 - Konkursna dokumentacija - Delovi za obrtna postolja teretnih kola.pdf

JNMV 20-2017 - Pitanja i odgovori broj 1 - Delovi za obrtna postolja teretnih kola.pdfJNMV 20 - 2017-Pitanja i odgovori broj 2 - Delovi za obrtna postolja teretnih kola.pdfОтворено


Nabavke1-2017

ЗА ПРИКАЗ НАЈСВЕЖИЈИХ ПОДАТАКА ПРИТИСНИТЕ ТАСТЕР  F5