СРБИЈА КАРГО а.д.

O_namaEng


ЛОКАЦИЈА ТЕРЕТНИХ КОЛА

SRB


ТРАНСПОРТНА ОГРАНИЧЕЊА


Е - К501


ИНФОРМАТОР О РАДУ  

РАСПОЛОЖИВА ТЕРЕТНА КОЛА
 © “Србија Kарго” а.д., 2015.године

Назив Јавне набавке

Документација

Датум објаве

Статус

Набавка у поступку  ЈНМВ/52

Набавка столица за машиновође

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  03.08.2017 до 13:00
 • Отварање понуда  03.08.2017 у 14:00
 • Конкурсна документација
 • Измене и допуне конкурсне документације

JNMV 52 - 2017-Poziv za podnosenje ponuda - Nabavka stolica za masinovodje.pdf JNMV 52 - 2017-Konkursna dokumentacija - Nabavka stolica za masinovodje.pdf

JNMV 52 - 2017-Izmene i dopune broj 1 - Nabavka stolica za masinovodje.pdf24.07.2017

Отворено


Набавка у поступку  ЈНОП/23

Набавка подних даски

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  21.08.2017 до 10:00
 • Отварање понуда  21.08.2017 у 11:00
 • Конкурсна документација

JNOP_23_2017-_Poziv_za_podnosenje_ponuda_-_Nabavka_podne_daske[1].pdf JNOP_23_2017-_Konkursna_dokumentacija_-_Nabavka_podne_daske[1].pdf20.07.2017

Отворено


Јавно надметање број 4:

Продаја расходованих средстава -84 вучна возила разних серија

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  02.08.2017 до 10:00
 • Отварање понуда  03.08.2017 у 10:00
 • Конкурсна документација
 • Announcement on public bidding traction vehicles
 • Bidding documentation traction vehicles

Poziv za podnosenje ponuda lokomotive javno 4.pdf Konkursna dokumentacija lokomotive javno 4.pdf

Announcement on public bidding traction vehicles public 4.pdfBidding documentation traction vehicles public 4.pdf


17.07.2017

Отворено


Набавка у поступку  ЈНМВ/49:

Уређај и опрема за испитивање осовинских склопова магнетним флуксом

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  24.07.2017 до 11:00
 • Отварање понуда  24.07.2017 у 12:00
 • Конкурсна документација
 • Питања и одговори бр.1
 • Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Poziv za podnosenje ponudaJNMV49 Uredjaji i oprema za ispitivanje osovinskih slopova magnetnim fluksom.pdf Konkursna dokumentacijaJNMV49 Uredjaji i oprema za ispitivanje osovinskih sklopova magnetnim fluksom.pdf

JNMV 49-2017- Pitanja i odgovori broj 1 za konkursnu dokumentacijuji - Uredjaj i oprema za ispitivanje osovinskih sklopova magnetnim fluksom.pdfJNMV 49-2017 - Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda - Uredjaj i oprema za ispitivanje osovinskih sklopova magnetnim fluksom.pdf


12.07.2017

Отворено


Набавка у поступку  ЈНОП/22:

Премија за осигурање од одговорности улед вршења делатности

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  02.08.2017 до 11:00
 • Отварање понуда  02.08.2017 у 12:00
 • Конкурсна документација


03.07.2017

Отворено


Набавка у поступку  ЈНМВ/45:

Набавка делова система за хлађење дизел мотора локомотива

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  10.07.2017 до 10:00
 • Отварање понуда  10.07.2017 у 11:00
 • Конкурсна документација


JNMV 45Poziv za podnosenje ponuda Nabavka delova sisitema za hladjenje dizel motora lokomotiva.pdfJNMV 45Konkursna dokumentacija Nabavka delova sisitema za hladjenje dizel motora lokomotiva.pdf
30.06.2017

Отворено


Набавка у поступку  ЈНМВ/46:

Ремонт регулатора обртаја дизел мотора

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  19.07.2017 до 10:00
 • Отварање понуда  19.07.2017 у 11:00
 • Конкурсна документација
 • Питања и одговори бр.1


JNMV 46 - Poziv za podnosenje ponuda - Remont regulatora obrtaja dizel motora.pdfJNMV 46 - Konkursna dokumentacija - Remont regulatora obrtaja dizel motora.pdf

Pitanja i odgovori br.1 JNMV46 Remont regulatora obrataja dizel motora.pdf
30.06.2017

Отворено


Набавка у поступку  ЈНМВ/43:

Композитне кочне папуче C-810

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  20.07.2017 до 10:00
 • Отварање понуда  20.07.2017 у 11:00
 • Конкурсна документација
 • Питања и одговори
 • Одлука о додели уговора


JNMV 43 - Poziv za podnosenje ponuda - Kompozitne kocne papuce C-810.pdfJNMV 43 - Konkursna dokumentacija - Kompozitne kocne papuce C-810.pdf

JNMV43 Pitanja i odgovori br1 Kompozitne kocne papuce C810.pdf370-140 - ODLUKA - Dodela ugovora Kompozitne kocne papuce JNMV-43-2017.pdf
30.06.2017

Отворено


Набавка у поступку  ЈНОП/17:

Ремонт струга за обраду тoчкова

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  11.08.2017 до 11:00
 • Отварање понуда  11.08.2017 у 12:00
 • Конкурсна документацијa
 • Допуна и измена конкурсне документације 1
 • Допуна и измена конкурсне документације 2
 • Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 • Питања и одговори бр.1


Poziv za podnosenje ponuda JNOP 17 - Remont stuga za obradu tockova u radionici u Kikindi.pdfKonkursna dokumentacija JNOP 17- Remont struga za obradu tockova u radionici u Kikindi.pdf

Dopuna i izmena 1 KD za nabavku usluge - remont struga za obradu tockova u radionici u Kikindi JNOP 17.pdf Dopuna i izmenea 2 KD remont struga za obradu tockova u radionici u Kikindi.pdf

JNOP 17 - 2017-Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda - Remont struga u Kikindi.pdfJNOP 17 -2017- Pitanja i odgovori broj 1 - Remont struga za obradu tockova u radionici u Kikindi.pdf
29.06.2017

Отворено


Набавка у поступку  ЈНОП/12:

Службена одећа

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  31.07.2017 до 10:00
 • Отварање понуда  31.07.2017 у 11:00
 • Конкурсна документација


Poziv za podnosenje ponuda za nabavku sluzbene odece, po partijama.pdfKonkursna dokumentacija za nabavku sluzbene odece, po partijama.pdf
27.06.2017

Отворено


Набавка у поступку  ЈНОП/11:

Заштитна одећа

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  28.07.2017 до 10:00
 • Отварање понуда  28.07.2017 у 11:00
 • Конкурсна документација
 • Питања и одговори бр.1


Poziv za podnosenje ponuda za nabavku zastitne odece, po partijama.pdfKonkursna dokumentacija za nabavku zastitne odece, po partijama.pdf

Pitanja i odgovori 1 jnop11-2017.pdf
27.06.2017

Отворено


Набавка у поступку  ЈНОП/19:

Кочне папуче за све серије локомотива и теретних кола

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  26.07.2017 до 10:00
 • Отварање понуда  26.07.2017 у 11:00
 • Конкурсна документација
 • Питања и одговориJNOP 19 - Poziv za podnosenje ponuda - Kocne papuce za sve serije lokomotiva i teretnih kola.pdfJNOP 19 - Konkursna dokumentacija - Kocne papuce za sve serije lokomotiva i teretnih kola.pdf

JNOP 19 Kocne papuce za sve serije lokomotiva i teretnih kola Pitanja i odgovori br1.pdf26.06.2017

Отворено


Набавка у поступку  ЈНОП/21:

Делови за дизел мотор локомотиве 661

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  04.08.2017 до 10:00
 • Отварање понуда  04.08.2017 у 11:00
 • Конкурсна документација
 • Измене и допуне конкурсне документације
 • Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Poziv za podnosenje ponuda - DELOVI ZA DIZEL MOTOR LOKOMOTIVE 661-jnop-21-2017.pdfKonkursna dokumentacija - DELOVI ZA DIZEL MOTOR LOKOMOTIVE 661-jnop-21-2017.pdf

JNOP 21 -2017- Izmene i dopune broj 1 - Delovi za 661.pdfJNOP 21 - 2017-Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda - Delovi za 661.pdf
21.06.2017

Отворено


Набавка у поступку  ЈНОП/10:

Заштитна и службена обућа

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  21.07.2017 до 10:00
 • Отварање понуда  21.07.2017 у 11:00
 • Конкурсна документација
 • Одлука о обустави поступка

JNOP 10 -2017- Poziv za podnosenje ponuda - Zastitna i sluzbena obuca - Rezervisana JN.pdfJJNOP 10 - 2017-Konkursna dokumentacija - Zastitna i sluzbena obuca, po partijama, Rezervisana JN.pdf

368-140 - ODLUKA - OBUSTAVA postupka Zastitna i sluzbena obuca JNOP-10-2017.pdf
20.06.2017

Отворено


Набавка у поступку  ЈНМВ/35:

Заштитна опрема

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  05.07.2017 до 10:00
 • Отварање понуда  05.07.2017 у 11:00
 • Конкурсна документација
 • Одговори на питање број 1
 • Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 • Одговори на питање број 2
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка партија 1
 • Обавештење о обустави поступка партија 2
 • Обавештење о обустави поступка партија 3


Poziv za podnosenje ponuda-Zastitna oprema JNMV 35-2017.pdfKonkursna dokumentacija Zastitna oprema JNMV 35-2017.pdf

odgovor na pitanje br 1 u vezi jnmv 35.pdf


odgovor na pitanje br 2 jnmv 35.pdf

359-139 - ODLUKA - OBUSTAVA postupka - Zastitna oprema JNMV-35.pdfObavestenje o obustavi postupka Zastitna oprema partija 1 jnmv35-2017.pdf

Obavestenje o obustavi postupka Zastitna oprema partija 2-jnmv35-2017.pdfObavestenje o obustavi postupka Zastitna oprema partija 3 jnmv35-2017.pdf

19.06.2017

Отворено


Набавка у поступку  ЈНОП/18:

Набавка пробница МИ8 за испитивање кочница

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  18.07.2017 до 10:00
 • Отварање понуда  18.07.2017 у 11:00
 • Конкурсна документација
 • Појашњење конкурсне документације 1
 • Појашњење конкурсне документације 2
 • Одлука о додели уговора


Poziv za podnosenje ponuda - Probnica MI8 za ispitivanje kocnica-jnop-18-2017.pdfKonkursna dokumentacija Nabavka probnica MI8 za ispitivanje kocnica-jnop-18-2017.pdf

Pojasnjenje KD 1 - Probnica MI8 za ispitivanje kocnica JNOP 18-2017.pdfPojašnjenje KD 2 MI8.pdf

369-140 - ODLUKA - Dodela ugovora Nabavka probnica MI8 JNOP-18-2017.pdf
15.06.2017

Отворено


Набавка у поступку  ЈНМВ/44:

Уређај за скидање и навлачење лежаја  методом грејања

 • Позив за подношење понуда
 • Рок за подношење понуда  23.06.2017 до 10:00
 • Отварање понуда  23.6.2017 у 11:00
 • Конкурсна документација
 • Измене  конкурсне документације
 • Одлука о додели уговора

Poziv za podnosenje ponuda - JNMV 44 Uredjaj za skidanje i navlacenje lezaja metodom grejanja.pdfKonkursna dokumentacija -JNMV 44 Uredjaj za skidanje i navlacenje lezaja metodom grejanja.pdf

Izmene KD broj 1 JNMV44-2017- Uredjaj za skidanje i navlacenje lezajeva metodom grejanja.pdf371-140 - ODLUKA - Dodela ugovora Uredjaj za skidanje i navlacenje lezajeva metodom grejanja JNMV-44-2017.pdf12.06.2017

Отворено


Nabavke4-2017

ЗА ПРИКАЗ НАЈСВЕЖИЈИХ ПОДАТАКА ПРИТИСНИТЕ ТАСТЕР  F5