СРБИЈА КАРГО а.д.

O_namaEng


ЛОКАЦИЈА ТЕРЕТНИХ КОЛА

SRB


ТРАНСПОРТНА ОГРАНИЧЕЊА


Е - К501


ИНФОРМАТОР О РАДУ  

РАСПОЛОЖИВА ТЕРЕТНА КОЛА
Агенција за привредне регистре  10. августа 2015. донела је решење о упису у  регистар Акционарског друштва за железнички превоз робе “Србија Kарго”.

 

    ОСНОВНИ ПОДАЦИ
    СКУПШТИНА


- Горјана Јоксовић, председник

- Владимир Пантелић, дипл.правник,  члан

- Иван Јовановић, дипл.правник,  члан

- Драгица Гавриловић, дипл.политиколог,  члан

- Љиљана Аћимовић, дипл.менаџер безбедности, члан


    ОДБОР ДИРЕКТОРА


- Др Мирољуб Јевтић, - в.д. генералног директора

- Радољуб Гемаљевић  дипл.маш.инж. - извршни директор за саобраћај

- Звездан Павићевић  дипл.економиста -извршни  директор за развој и заједничке послове © “Србија Kарго” а.д., 2015.године