Politika zaštite životne sredine i socijalnih pitanja i politika bezbednosti i zdravlja na radu
Odluka o usvajanju strategije upravljanja rizicima „Srbija Kargo“,a.d.
Odluka o usvajanju liste poslovnih procesa, mape poslovnih procesa, dokumentacija o sistemu i registar rizika za sve organizacione jedinice u „Srbija Kargo“,a.d.
Odluka-Kodeks ravnopravnosti Srbija Kargo a.d.
Politika kvaliteta Srbija Kargo a.d.
Odluka-Politika kvaliteta Srbija Kargo a.d.
Politika bezbednosti Srbija Kargo a.d.
Odluka-Politika bezbednosti Srbija Kargo a.d.
Odluka i Akt o bezbednosti IKT sistema Srbija Kargo a.d.
APR
Kodeks poslovne etike
Odluka o izmenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva za železnički prevoz robe “Srbija Kargo” Beograd
Odluka o osnivanju – Službeni glasnik
Odluka o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije
Odluka Skupštine
Odluka- Uputstvo za primenu kriterijma za utvrđivanje viška zaposlenih
Rešenje o davanju saglasnosti na odluku o izmenama i dopunama statuta akcionarskog društva za železnički prevoz robe “Srbija Kargo”
STATUT Akcionarskog društva za železnički prevoz robe “Srbija Kargo” Beograd
STATUT SRBIJA KARGO
Tim za prigovore u postupku utvrđivanja viška zaposlenih
Uputstvo za primenu kriterijuma za utvrđivanje viška zaposlenih u Akcionarskom društvu za železnički prevoz robe “Srbija Kargo” Beograd