Konvencionalni prevoz obuhvata prevoz kolskih pošiljaka u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju. Prevoz kolskih pošiljaka predviđen je kao usluga koja je namenjena tržištu veće količine roba, kao što su rasuti tereti, hemikalije, proizvodi i poluproizvodi metalurške i građevinske industrije, robe na paletama i drugo. Uz posebne uslove, konvencionalni prevoz obuhvata i naročite pošiljke.

KONTAKT:
Sektor za sobraćaj i transport-Centar za komercijalno transportne poslove

Telefon: 0113616788