SRBIJA KARGO” a.d. nudi usluge kombinovanog prevoza kontejnera (dužine 20 stopa i više), prikolica, poluprikolica, zamenjivih sanduka, drumskih vozila (roling road) i ostalih intermodalnih transportinh jedinica, u maršutnim vozovima, kompletnim kontejnerskim vozovima ili pojedinačnim pošiljkama kontejnera.
Prevoz se obavlja kako na kolima sopstvenosti železnice tako i u privatnim P kolima.
Serije kola sopstvenosti “Srbija karga” koja se koriste za prevoz u kombinovanom saobraćaju su sledeće:

Serija vagonaBrojčana oznaka serije


Broj osovinaKorisna dužina poda


Korisna širina poda


Visina poda od GIŠ


Visina tovarne jedinice


Rs39048,52,741,3a i b
Regs392418,5
19,20
2,741,23a i b
Rgs391419,52,71,26a i b
Kgs332212,52,751,24a i b
Sgnss455418,42,2591,005a i b

* a – kontejneri

  b – izmenjivi kamionski sanduci


U kombinovanom saobraćaju postoje sledeće vrste robe i njihova pozicija (NHM broj) u klasifikaciji roba je:

PozicijaVrsta robe
9931Kontejneri, veliki, prazni, korišćeni, pre ili posle prevoza železnicom u tovarenom stanju
9932Izmenjivi sanduk, prazan, korišćen, pre ili posle prevoza železnicom u tovarenom stanju
9933Poluprikolice, prazne, korišćene, pre ili posle prevoza železnicom u tovarenom stanju
9939Intermodalne transportne jedinice, prazne, upotrebljene pre ili posle prevoza železnicom u tovarenom stanju


9941Kontejneri, veliki u tovarenom stanju
9942Zamenjivi sanduci u tovarenom stanju
9943Poluprikolice, u tovarenom stanju
9934Drumska vozila sistema , u tovarenom stanju
9949Intermodalne transportne jedinice, u tovarenom stanju

Propisi koji uređuju prevoz u kombinovanom prevozu su važeće objave kao i konvencije koje se odnose na navedeni vid saobraćaja.

Spisak terminala na teritoriji Srbije u kojima se može obavljati pretovar i skladištenje kontejnera, poluprikolica, izmenjivih sanduka i oprema uz velike kontejnere za podizanje je:

TERMINALIMaksimalna dužina kontejnera (u stopama)Maksimalna bruto težina kontejnera kojom se može manipulisati (u tonama)(*)Poluprikolice prilagođene za zahvatanje pomoću hvataljki (klešta)

Maksimalna bruto težina kojom se može manipulisati (u tonama)
Beograd („ŽIT“) A,B403130
Beograd Dunav a)

(Beograd Donji grad) („Luka Beograd“) A,C
4040--
Novi Sad ranžirna

(AD „Luka“) A,C
454040
Pančevo varoš

(DD “Luka Dunav“) A,C
4027,527,5
Prahovo pristanište

(AD “Krajina“ RJ Luka) A,C
404040
Senta

(AD „Potisje“) A,C
402525
Sremska Mitrovica

(KT„Panonska vrata“ –Luka Leget) A,C
454040

A. Privatni terminali za opsluživanje
B. Pored šifre i naziva stanice, u zgradi je dat naziv privatnog terminala UTI.
(Za korišćenje usluga privatnog terminala, korisnik mora predhodno kontaktirati vlasnika terminala.)
C. Pored šifre i naziva stanice, u zgradi je dat naziv privatnog terminala UTI koji se nalazi na industrijskom koloseku.
(Za korišćenje usluga ovog privatnog terminala, korisnik takođe mora predhodno kontaktirati vlasnika terminala).
(*) bruto težina „UTI i njegovog tovara“ koji se specijalnom opremom za manipulisanje kontejnerima može podizati


KONTAKTI:

Sektor za sobraćaj i transport-Centar za komercijalno transportne poslove
Andrija Ristović, dipl.saob.inž.
Telefon: 011/3613136
Elektronska pošta:andrija.ristovic@srbcargo.rs