Generalna skupština , prestižnog međunarodnog udruženja, koje okuplja železnička preduzeća i pomorske kompanije za prevoz putnika i/ili robe, održana je 16. novembra 2017. godine u Bernu.Skupštini su prisustvovali generalni direktor Dušan Garibović i savetnik generalnog direktora, Vasilije Krstić.

Tom prilikom, usvojene su izmene i dopune propisa za prevoz robe i putnika u međunarodnom saobraćaju, koje su pripremile radne grupe i komisije. Usvojeni su izveštaji o radu u tekućoj godini, kao i Program rada i Budžet CIT- a za narednu godinu. Inače, primarni zadatak CIT – a je da preuredi odredbe međunarodnog prava koje se odnosi na prevoz železnicom, na nivo primenjiv u praksi za železnička preduzeća. U tom cilju, CIT izrađuje i ažurira dokumenta i pravne instrumente za međunarodni železnički saobraćaj, standardizuje ugovorne odnose između klijenata, prevoznika i upravljača infrastrukturom i štiti interes železničkih preduzeća kod zakonodavca i nadležnih institucija. Generalni direktor, Dušan Garibović, imao je priliku da razmeni mišljenja i iskustva sa najznačajnijim ljudima koji su prisustvovali sastanku, generalnim sekretarom CIT – a, gospodinom Brandom, generalnim sekretarom OTIF – a (Međuvladina organizacija za međunarodne železničke prevoze), gospodinom Davenom, kao i sa generalnim direktorom UIC – a, gospodinom Lubinuom.

Drugog dana, 17. novembra, održan je i sastanak Komisije za Multimodalnost, na kome su aktivno učestvovali i naši predstavnici i dali svoj doprinos u definisanju budućih smernica i sfera delovanja rada Komisije za 2018. godinu. Na sastanku su prezentovani projekti u domenu povezivanja pravnih odredbi u saobraćaju železnica – drum i železnica – more. Ovo je bila izuzetna prilika i da generalni direktor obavi konstruktivni razgovor sa predsednikom UIRR – a (Međunarodna unija za kombinovani transport železnica – drum), gospodinom Šulcom.