Sagledavši postojeće stanje i potrebe za prevozom robe kontenerima „Srbija Kargo“ je pokrenuo projekat realizacije remonta 30 plato vagona serija Sgnss i Regs, koji će se finansirati iz sopstvenih sredstava.

Imajući u vidu da se poslednjih godina javlja problem u funkcionisanju transporta robe železnicom, koji je uslovljen nedostatkom ovih tipova teretnih kola, opredelili smo se upravo za njihov remont. Inače, transport robe kontenerima danas je najdominantniji vid prevoza na svetu. Upotrebom kontenera povećava se komplementarnost različitih vidova prevoza i pospešuje njihova saradnja u transportnom lancu kroz lakše kretanje i standardizaciju tereta.

Projekat remonta plato vagona nastao je sagledavanjem postojećeg stanja i transportne tražnje u prevozu robe u posmatranom periodu, kratkoročno, do 2023. godine i dugoročno do 2035. godine, a izvršena je analiza po relacijama, planiranom prevozu i tokovima roba, planiranim prihodima i rashodima. Očekuje se da će projekat značajno uticati na kvalitet naših usluga, njihovu konkurentnost, kvalitet teretnih kola kao i na rast i razvoj železničog teretnog saobraćaja.

Regs-kontejneri

Remont ovih plato vagona ugovoren je sa dva domaća remontera, Fabrikom „Želvoz“ iz Smedereva, koja je zadužena za redovnu opravku 15 kola serije Sgnss i remontnom radionicom „MIP-RŠV“ iz Ćuprije, koja će remontovati 15 kola serije Regs. Ovo je jedan od najvećih projekta koji se trenutno realizuje u našoj kompaniji, vredan preko 13,3 miliona dinara i koji se finansira iz sopstvenih sredstava. Ovim remontom biće obuhvaćena demontaža, detaljan pregled i opravka svih sklopova i sigurnosnih uređaja, opravka i provera geometrije postolja kola, kompletna opravka poda, kao i antikorozivna zaštita. Za sve obaljene radove u redovnoj opravci dobija se odgovarajuća garancija od remontera, a radovi će se izvoditi prema najstrožim evropskim standardima i važećim tehničkim propisima. Ugovorom je predviđeno i da sva oprema koja će biti ugrađena u ove vagone mora ispunjavati evropske normative kvaliteta, što znači da će kola će biti potpuno interoperabilna.

Radnici Sektora za održavanje železničkih vozila intenzivno su radili na projektima za izvođenje ovih radova, izvršili su pregled kola pre upućivanja na opravku, definisana je nedostajuća oprema i dinamika slanja kola u radionice. S obzirom da su obavljene detaljne i kvalitetne pripreme, samim tim su i realna očekivanja pozitivnih efektata remonta, kao što je bio slučaj i sa prethodnima. Bitno je da napomenemo da će stručni tim naše kompanije, tokom izvođenja radova u remontnim radionicama, vršiti kontrolu kvaliteta ugrađene opreme i pratiti kvalitet izvođenja radova. Rok za završetak ovog projekta je 6 meseci, nakon čega će ovi vagoni biti spremni da beleže nove kilometre. Obzirom da je tendencija EU u povećanju obima železničkog saobraćaja, pogotovo prevoz kontejnera, kako zbog ekonomičnosti, tako i zbog potrebe za smanjenjem zagađenja životne sredine, što je jedna od osnovnih prednosti železničkog transporta. Omogućavanjem modalnog prelaska sa drumskog na teretni železnički transport i zamenom starih neefikasnih vagona, ovaj projekat će pozitivno uticati na životnu sredinu u smislu smanjena emisija ugljen-dioksida. Opravdanost ove investicije se ogleda u tome da naša kompanija, ovim remontom, želi da se pripremi za uspešan nastup na tržištu kao društveno odgovorni operater u uslovima otvorenog tržišta transporta robe, usklađivanjem tehničkih specifikacija svojih teretnih kola sa potrebama privrede i u skladu sa propisima zaštite životne sredine.