1. Akcionarsko društvo za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“, Beograd, oglašava potrebu za prijem u radni odnos na neodređeno vreme ukupno 16 (šesnaest) izvršilaca.
 2. Opšti uslovi:
  • Državljanstvo Republike Srbije;
  • Da je učesnik konkursa punoletan.
 3. Radna  mesta koja se popunjavaju:
 • Ukupno 1 (jedan) izvršilac za glavnog koordinatora za imovinsko pravne poslove, od kog broja:

– 1 (jedan) izvršilac za poslove glavnog koordinatora za imovinsko pravne poslove, u Centru za pravne poslove i ljudske resurse u Beogradu.

Posebni uslovi: visoka stručna sprema, završen pravni fakultet, najmanje 1 godina radnog iskustva.

 • Ukupno 3 (tri) izvršioca za vodećeg inženjera, od kog broja:

– 3 (tri) izvršioca za poslove vodećeg inženjera u Sektoru za održavanje voznih sredstava, Sekcija ZOVS Beograd, OJ tehničke službe i energetike u Beogradu

Posebni uslovi: visoka stručna sprema, završen mašinski fakultet, elektrotehnički fakultet, viša škola mašinskog smera ili viša škola elektrotehničkog smera

 • Ukupno 1 (jedan) izvršilac za poslove transportno komercijalnog tehničara, od kog broja:

– 1 (jedan) izvršilac za poslove transportno komercijalnog tehničara u Sektoru za saobraćaj i transport – Sekcija za ST Pančevo, stanica Pančevo glavna

Posebni uslovi: stečeno srednje obrazovanje – železničko tehnička srednja škola – obrazovni profil: transportni komercijalista/ saobraćajno-transportni tehničar, posebna zdravstvena sposobnost prema Pravilniku o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici („Sl.glasnik RS“, br. 24/17). Kandidat sam snosi troškove lekarskog pregleda radi dobijanja uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje konkuriše.

 • Ukupno 3 (tri) izvršioca za poslove pregledača kola, od kog broja:

– 1 (jedan) izvršilac za poslove pregledača kola u Sekciji za VV i TKP Beograd, OJ za VV i TKP Požarevac, mesto rada Smederevo, Mala Krsna, Radinac

– 1 (jedan) izvršilac za poslove pregledača kola u Sekciji za VV i TKP Beograd, OJ za VV i TKP Ruma.

– 1 (jedan) izvršilac za poslove pregledača kola u Sekciji za VV i TKP Niš, OJ za VV i TKP Niš.

Posebni uslovi: stečeno srednje obrazovanje tehničkog smera, posebna zdravstvena sposobnost prema Pravilniku o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici („Sl.glasnik RS“, br. 24/17). Kandidat sam snosi troškove lekarskog pregleda radi dobijanja uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje konkuriše.

 • Ukupno 2 (dva) izvršioca za poslove vozovođe, od kog broja:

– 1 (jedan) izvršilac za poslove vozovođe u Sekciji za ST Užice, Stanica Požega,

   – 1 (jedan) izvršilac za poslove vozovođe u Sekciji za ST Užice, Stanica Prijepolje teretna

Posebni uslovi: srednja stručna sprema, završena SŠSS ili SŠ železničkog smera, posebna zdravstvena sposobnost prema Pravilniku o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici („Sl.glasnik RS“, br. 24/17). Kandidat sam snosi troškove lekarskog pregleda radi dobijanja uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje konkuriše.

 • Ukupno 6 (šest) izvršilaca za poslove bravara za vozna sredstva, od kog broja:

– 3 (tri) izvršioca za poslove bravara za vozna sredstva u Sekciji ZOVS Beograd, OJ za ROS i teretna kola Beograd,

– 1 (jedan) izvršilac za poslove bravara za vozna sredstva u Sekciji ZOVS Novi Sad, OJ ZOVS Ruma

    – 1 (jedan) izvršilac za poslove bravara za vozna sredstva u Sekciji ZOVS Kraljevo, OJ ZOVS Požega

– 1 (jedan) izvršilac za poslove bravara za vozna sredstva u Sekciji ZOVS Niš, OJ za održavanje teretnih kola Niš

Posebni uslovi: stečeno srednje obrazovanje – srednja škola mašinskog smera.