Akcionarsko društvo za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“, Beograd, oglašava potrebu za prijem u radni odnos na neodređeno vreme ukupno 7 (sedam) izvršilaca.

Opšti uslovi:

  • Državljanstvo Republike Srbije;
  • Da je učesnik konkursa punoletan.

Radna  mesta koja se popunjavaju:

  1. Ukupno 1 (jedan) izvršilac za savetnika za ljudske resurse, od kog broja:

– 1 (jedan) izvršilac za poslove savetnika za ljudske resurse, u Centru za pravne poslove i ljudske resurse u Beogradu;

Posebni uslovi: visoka stručna sprema, završen pravni fakultet, položen pravosudni ispit, najmanje 2 godine radnog iskustva

2. Ukupno 1 (jedan) izvršilac za koordinatora za BZR, od kog broja:

– 1 (jedan) izvršilac za poslove koordinatora za BZR, u Sektoru za upravljanje kvalitetom poslovanja i sistemima bezbednosti u Beogradu.

Posebni uslovi: visoka stručna sprema, završen FTS, FDS ili FZR.

3. Ukupno 1 (jedan) izvršilac za poslove vozovođe, od kog broja:

-1 (jedan) izvršilac za poslove vozovođe  u Sektoru za saobraćaj i transport, Sekcija za ST Užice, Stanica Prijepolje

Posebni uslovi: srednja stručna sprema, završena SŠSS ili SŠES železničkog smera, posebna zdravstvena sposobnost prema Pravilniku o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici („Sl.glasnik RS“, br. 24/17). Kandidat sam snosi troškove lekarskog pregleda radi dobijanja uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje konkuriše.

4. Ukupno 4 (četiri) izvršioca za poslove manevriste, od kog broja:

– 4 (četiri) izvršioca za manevriste, u Sektoru za saobraćaj i transport, Sekcija za ST Niš, OJ za ST Zaječar, Stanica Bor teretna, posebna zdravstvena sposobnost prema Pravilniku o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici („Sl.glasnik RS“, br. 24/17). Kandidat sam snosi troškove lekarskog pregleda radi dobijanja uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje konkuriše.

Posebni uslovi: osnovna stručna sprema, završena osnovna škola.