Akcionarsko društvo za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“, Beograd, oglašava potrebu za prijem u radni odnos na neodređeno vreme ukupno 7 (sedam) izvršilaca.

  1. Opšti uslovi:
  2. Državljanstvo Republike Srbije;
  3. Da je učesnik konkursa punoletan.
  4. Radna  mesta koja se popunjavaju:
  • Ukupno 1 (jedan) izvršilac za glavnog koordinatora za zastupanje, od kog broja:

– 1 (jedan) izvršilac za poslove glavnog koordinatora za zastupanje, u Centru za pravne poslove i ljudske resurse u Beogradu.

Posebni uslovi: visoka stručna sprema, završen pravni fakultet, položen pravosudni ispit, najmanje 3 godine radnog iskustva.

  • Ukupno 1 (jedan) izvršilac za koordinatora za unos obaveza i računovodstvenu kontrolu u aplikaciji DMS, od kog broja:

– 1 (jedan) izvršilac za poslove koordinatora za unos obaveza i računovodstvenu kontrolu u aplikaciji DMS u Centru za računovodstvene poslove u Beogradu

Posebni uslovi: visoka stručna sprema, završen ekonomski fakultet ili fakultet društvenog smera, najmanje 1 godina radnog iskustva.

  • Ukupno 1 (jedan) izvršilac za vozača drumskog vozila, od kog broja:

– 1 (jedan) izvršilac za vozača drumskog vozila u Centru za finansijske poslove i plan – Upravi centra u Beogradu.

Posebni uslovi: srednja stručna sprema, završena srednja škola tehničkog smera ili srednja škola elektrotehničke struke, vozačka dozvola B kategorije, posebna zdravstvena sposobnost u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima.  Kandidat sam snosi troškove lekarskog pregleda radi dobijanja uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje konkuriše.

  • Ukupno 4 (četiri) izvršioca za poslove mašinovođe, od kog broja:

– 2 (dva) izvršioca za poslove mašinovođe u Sektoru za vuču vozova i tehničko-kolske poslove, Sekciji za VV i TKP Niš, OJ za VV i TKP Zaječar i

– 2 (dva) izvršioca za poslove mašinovođe u Sektoru za vuču vozova i tehničko-kolske poslove, Sekciji za VV i TKP Užice, OJ za VV i TKP Kraljevo.

Posebni uslovi: srednja stručna sprema, srednja škola tehničkog smera, položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom o stručnoj spremi, stručnom osposobljavanju i stručnom ispitu za radna mesta železničkih radnika („Sl.glasnik RS“, br. 66/2022), posebna zdravstvena sposobnost prema Pravilniku o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici („Sl.glasnik RS“, br. 24/17). Kandidat sam snosi troškove lekarskog pregleda radi dobijanja uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje konkuriše.