Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, objavilo je 04.09.2023. godine, javni poziv za dodelu studentskih stipendija studentkinjama doktorskih akademskih studija visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji za školsku 2023/2024. godinu, a u okviru Projekta modernizacije železničkog sektora u Srbiji.

Ministarstvo je, u saradnji sa međunarodnim partnerima, obezbedilo sredstva za finansiranje podrške osobama ženskog pola, polaznicama doktorskih studija iz naučnih oblasti, grana ili disciplina povezanih sa železničkim saobraćajem i transportom, kao dodatak postojećim doktorskim programima koje finansiraju univerziteti, a u cilju stvaranja kvalitetnog kadra u sektoru železnice i njihovog motivisanja za ostanak u istom, kao i povećanja broja studenata ženskog pola upisanih na doktorske akademske studije u ovoj oblasti.

Javni poziv traje do 18.09.2023. godine.

Više detalja o javnom pozivu možete pronaći na sledećoj veb adresi:

  • https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/javni-poziv-za-dodelu-studentskih-stipendija-studentkinjama-doktorskih-akademskih-studija.