Zbog sve veće potrebe za dizel vučom, a usled nastavka radova na izgradnji „brze pruge“ Beograd – državna granica sa Mađarskom, a na osnovu ugovora potpisanog sa slovenačkim železnicama „Tovorni promet“ doo o zakupu do osam lokomotiva serije 664 i 644, zaposleni iz Sektora ZOVS i Sektora za VV i TKP, bili su na prijemu još dve lokomotive u Mariboru. Tom prilikom, obavljen je prijem lokomotive 664 – 105, dok će nakon otklanjanja primedbi, uočenih od strane naših stručnjaka, naknadno biti primljena i lokomotiva 664 – 114, te bi se u vrlo kratko periodu obe trebalo naći na srpsklim prugama.

slovenacke dizelke 1

Podsećanja radi, prve dve lokomotive su preuzete i dopremljene u Srbiju početkom februara tekuće godine. Kako je ova serija dizel električnih lokomotiva novije generacije, samim tim poseduje i savremeniju opremu kojom je znatno olakšan rad mašinovođa. Odlične performanse omogućavaju eksploataciju na zahtevnijim prugama, kao i poudanost u vuči težih vozova. Zbog toga, za sada je predviđeno da se tri lokomotive eksploatišu u Timočkom regionu, dok je jedna namenjena za vuču vozova u Vojvodini.

slovenačke dizelke 2