Stalni sekretarijat Transportne zajednice u saradnji sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Nišu, uz podršku EU – RAIL JU, organizovao je radionicu za inovacije na železnici posvećenu Zapadnom Balkanu. Cilj radionice, održane 08. novembra u prostorijama Naučno Tehnološkog parka za predstavnike infrastuktura i opertera u železničkom saobraćaju je bio da se omogući diskusija o dve glavne teme:

Digitalno automatsko kvačenje (DAC) kao inovativna komponenta koja je ključna za omogućavanje potrebnog povećanja efikasnosti železničkog prevoza robe za automatsko kvačenje i raskvačivanje voznih sredstava u teretnom vozu kako fizički tako i digitalno.

Integrisani sistem detekcija prepreka na pruzi SMART 2 Innovation Project u smislu predstaljanja sistema funkcionisanja i predstavljanje rezultata koji se odnose na napredni integrisani sistem detekcije prepreka za pametnu automatizaciju železničkog transporta.

ODRŽANA RADIONIOCA ZA INOVACIJE NA ŽELEZNICI POSVEĆENA ZAPADNOM BALKANU sl 1

U okviru ove prezentacija posebnu zahvalnost je dobio “Srbija Kargo“ a.d. . kao pridruženi učesnik u projektu, dajući mogućnost da se oprema za detekciju prepreka na pruzi montira na naše lokomotive, čime je omogućeno ispitivanje opreme u toku putovanja vozova “Srbija Kargo“ a.d..

Ispred naše kompanije predstavnici su bili Zoran Stošić, šef Sekcije za vuču i TKP Niš i Tomica Đorđević, pomoćnik šefa Sekcije ZOVS Niš.

ODRŽANA RADIONIOCA ZA INOVACIJE NA ŽELEZNICI POSVEĆENA ZAPADNOM BALKANU sl 2