Prema Zakonu o bezbednosti u železničkom saobraćaju, svaki železnički prevoznik mora da poseduje sertifikat o bezbednosti za prevoz, koji predstavlja dokaz da je prevoznik uspostavio sistem za upravljanje bezbednošću i da ispunjava zahteve utvrđene u TSI (Tehničke specifikacije interoperabilnosti), nacionalnim propisima za bezbednost i drugim relevantnim propisima u cilju kontrole rizika i bezbednog odvijanja saobraćaja na mreži. U sertifikatu o bezbednosti za prevoz navedeni su vrsta i obim poslova železničkog prevoznika na koje se sertifikat odnosi.

Ono što je važno istaći je da je „Srbija Kargo“ prvo železničko preduzeće u Srbiji koje je nakon pet godina dobilo od Direkcije za železnice Rešenje o obnavljanju sertifikata o bezbednosti za prevoz – deo A i deo B.

To je dokaz da je naša kompanija uspela da u ciklusu od pet godina važenja predhodnog sertifikata o bezbednosti za prevoz, odgovori na bezbedonosne zahteve i druge uslove koji su zakonim propisani, uspostavi bezbedonosne metode i implementira njihovu primenu.