Balkanski savet za održivi razvoj i edukaciju organizovao je dvodnevni stručni seminar iz oblasti transporta opasnog tereta i transporta opasnog otpada. Seminaru, koji je održan u hotelu Šumadija u Beogradu, 17. i 18. juna, ispred naše kompanije prisustvovali su savetnici za bezbednost u transportu opasnog tereta Dimitrije Jeremić, Mile Aleksić i Branko Smiljić.

Seminar transporta pasnog tereta

Predavači na obuci su bili eksperti u ovoj oblasti sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom, a seminar je bio posvećen usavršavanju i nadogradnji postojećih znanja. Značajan segment Seminara bio je na klasifikaciji opasnog tereta, obavezama obeležavanja kola i robe prema RID Pravilniku, kao i obavezama učesnika u transportu. Imajući u vidu da je prevoz opasnog otpada u ekspanziji, akcenat je stavljen na klasisikaciju otpada, koji će svoju primenu konačno naći u preradi za nove sirovine, ili kao novi energent.

Poseban kuriozitet, bilo je obraćanje načelnika Republičke inspekcije za TOT, Vlada Bogićevića, koji između ostalog, ima izuzetno visoko mišljenje o kompaniji „Srbija Kargo“, kao i o našim stručnjacima iz ove oblasti, a koji je svoje vreme posvetio predavanju o kaznenim odredbama u TOT, obavezama učesnika u TOT – u i procedurama u vanrednim događajima. Takođe, ovo je bila izuzetna prilika i mogućnost da naši eksperti na praktičnim primerima edukuju ostale učesnike Seminara.