Predstavnici Srbija Karga, prošle nedelje boravili su u Simensovoj fabrici u Minhenu, kako bi učestvovali u završnoj fazi proizvodnje prve Vectron lokomotive, koja nosi UIC broj 91 80 6193 903-2, naručene za potrebe naše kompanije. Završetak procesa proizvodnje lokomotive i početak funkcionalnih ispitivanja lokomotive predstavlja kontrolna tačka Q-40.
Prva faza u okviru kontrolne tačke Q-40 podrazumeva pregled kompletnosti lokomotive i povezanosti svih sklopova na lokomotivi.

Na lokomotivi je izvršen pregled krovne opreme, sva četiri pantografa, kao i provodnih i zaštitnih elemenata koji se nalaze na krovu lokomotive. Ispregledane su obe upravljačnice i oprema u okviru njih, elektro i pneumatska oprema koja se nalazi u mašinskom prostoru, obrtna postolja, osovinski sklopovi, vučni motori i ostalo.
Ljubaznošću domaćina omogućen je obilazak proizvodnih pogona gde su predstavnici Srbija Karga imali priliku da se upoznaju sa novim sistemima i tehničkim rešenjima primenjenim na ovom tipu lokomotoive.

Nakon toga, prezentovana je celokupna dokumentacija koja prati izradu ove lokomotive. Većina osnovnih komponenti lokomotive se proizvode u drugim proizvodnim pogonima, a u fabrici u Minhenu se vrši sklapanje. Elektro oprema se doprema iz pogona u Nirnbergu, obrtna postolja se proizvode u Gracu, krovovi u Kini, pantografi u Austriji, a pneumatska oprema se proizvodi u pogonima Konorr-Bremse. Svaki proizvođač dostavlja merne liste za opremu koju isporučuje. Prilikom ugradnje opreme i ispitivanja kompletne lokomotive, popunjavaju se nove merne liste koje na kraju čine osnovnu lokomotivsku knjigu.
Prva probna vožnja planirana je 14. decembra ove godine, kada je predviđeno da tome prisustvuju i naši predstavnici.