Početkom oktobra započela je redovna obuka i pismena provera znanja iz oblasti transporta opasnog tereta u železničkom saobraćaju. Proveri znanja podleže preko 2000 zaposlenih u svim Kargo sekcijama, koji na direktan ili indirektan način učestvuju u prevozu opasne robe. Detaljnim planom, predviđeno je da poučavanje i ispitivanje traje do 20. novembra. Predavanjima je obuhvaćen širok spektar obaveznih tema koje se studiozno obrađuju: zakonske regulative, obaveze prevoznika, klasifikacija opasne robe, označavanje i obeležavanje, opasne robe sa visokom potencijalnom opasnošću, prevoz praznih kola – cisterni, dokumentacija, uvrštavanje kola tovarenih robom klase 1 u vozove, neophodna oprema u kabini mašinovođe, kao i pretovar opasne robe.

Od početka testiranja, do danas, zaposleni su pokazali visok stepen znanja i stručnosti iz ove specifične oblasti. Nakon uspešno položenog testa, svaki zaposleni dobija Potvrdu o stručnoj osposobljenosti na poslovima u transportu opasnog tereta.