ODRŽANA RADIONIOCA ZA INOVACIJE NA ŽELEZNICI POSVEĆENA ZAPADNOM BALKANU

ODRŽANA RADIONIOCA ZA INOVACIJE NA ŽELEZNICI POSVEĆENA ZAPADNOM BALKANU

Stalni sekretarijat Transportne zajednice u saradnji sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Nišu, uz podršku EU – RAIL JU, organizovao je radionicu za inovacije na železnici posvećenu Zapadnom Balkanu. Cilj radionice, održane 08. novembra u prostorijama Naučno Tehnološkog parka za predstavnike infrastuktura i opertera u železničkom saobraćaju je bio da se omogući diskusija o dve glavne teme:

Digitalno automatsko kvačenje (DAC) kao inovativna komponenta koja je ključna za omogućavanje potrebnog povećanja efikasnosti železničkog prevoza robe za automatsko kvačenje i raskvačivanje voznih sredstava u teretnom vozu kako fizički tako i digitalno.

Integrisani sistem detekcija prepreka na pruzi SMART 2 Innovation Project u smislu predstaljanja sistema funkcionisanja i predstavljanje rezultata koji se odnose na napredni integrisani sistem detekcije prepreka za pametnu automatizaciju železničkog transporta.

ODRŽANA RADIONIOCA ZA INOVACIJE NA ŽELEZNICI POSVEĆENA ZAPADNOM BALKANU sl 1

U okviru ove prezentacija posebnu zahvalnost je dobio “Srbija Kargo“ a.d. . kao pridruženi učesnik u projektu, dajući mogućnost da se oprema za detekciju prepreka na pruzi montira na naše lokomotive, čime je omogućeno ispitivanje opreme u toku putovanja vozova “Srbija Kargo“ a.d..

Ispred naše kompanije predstavnici su bili Zoran Stošić, šef Sekcije za vuču i TKP Niš i Tomica Đorđević, pomoćnik šefa Sekcije ZOVS Niš.

ODRŽANA RADIONIOCA ZA INOVACIJE NA ŽELEZNICI POSVEĆENA ZAPADNOM BALKANU sl 2
IZ SOPSTVENIH SREDSTAVA POKRENUT PROJEKAT REMONTA 30 PLATO VAGONA

IZ SOPSTVENIH SREDSTAVA POKRENUT PROJEKAT REMONTA 30 PLATO VAGONA

Sagledavši postojeće stanje i potrebe za prevozom robe kontenerima „Srbija Kargo“ je pokrenuo projekat realizacije remonta 30 plato vagona serija Sgnss i Regs, koji će se finansirati iz sopstvenih sredstava.

Imajući u vidu da se poslednjih godina javlja problem u funkcionisanju transporta robe železnicom, koji je uslovljen nedostatkom ovih tipova teretnih kola, opredelili smo se upravo za njihov remont. Inače, transport robe kontenerima danas je najdominantniji vid prevoza na svetu. Upotrebom kontenera povećava se komplementarnost različitih vidova prevoza i pospešuje njihova saradnja u transportnom lancu kroz lakše kretanje i standardizaciju tereta.

Projekat remonta plato vagona nastao je sagledavanjem postojećeg stanja i transportne tražnje u prevozu robe u posmatranom periodu, kratkoročno, do 2023. godine i dugoročno do 2035. godine, a izvršena je analiza po relacijama, planiranom prevozu i tokovima roba, planiranim prihodima i rashodima. Očekuje se da će projekat značajno uticati na kvalitet naših usluga, njihovu konkurentnost, kvalitet teretnih kola kao i na rast i razvoj železničog teretnog saobraćaja.

Regs-kontejneri

Remont ovih plato vagona ugovoren je sa dva domaća remontera, Fabrikom „Želvoz“ iz Smedereva, koja je zadužena za redovnu opravku 15 kola serije Sgnss i remontnom radionicom „MIP-RŠV“ iz Ćuprije, koja će remontovati 15 kola serije Regs. Ovo je jedan od najvećih projekta koji se trenutno realizuje u našoj kompaniji, vredan preko 13,3 miliona dinara i koji se finansira iz sopstvenih sredstava. Ovim remontom biće obuhvaćena demontaža, detaljan pregled i opravka svih sklopova i sigurnosnih uređaja, opravka i provera geometrije postolja kola, kompletna opravka poda, kao i antikorozivna zaštita. Za sve obaljene radove u redovnoj opravci dobija se odgovarajuća garancija od remontera, a radovi će se izvoditi prema najstrožim evropskim standardima i važećim tehničkim propisima. Ugovorom je predviđeno i da sva oprema koja će biti ugrađena u ove vagone mora ispunjavati evropske normative kvaliteta, što znači da će kola će biti potpuno interoperabilna.

Radnici Sektora za održavanje železničkih vozila intenzivno su radili na projektima za izvođenje ovih radova, izvršili su pregled kola pre upućivanja na opravku, definisana je nedostajuća oprema i dinamika slanja kola u radionice. S obzirom da su obavljene detaljne i kvalitetne pripreme, samim tim su i realna očekivanja pozitivnih efektata remonta, kao što je bio slučaj i sa prethodnima. Bitno je da napomenemo da će stručni tim naše kompanije, tokom izvođenja radova u remontnim radionicama, vršiti kontrolu kvaliteta ugrađene opreme i pratiti kvalitet izvođenja radova. Rok za završetak ovog projekta je 6 meseci, nakon čega će ovi vagoni biti spremni da beleže nove kilometre. Obzirom da je tendencija EU u povećanju obima železničkog saobraćaja, pogotovo prevoz kontejnera, kako zbog ekonomičnosti, tako i zbog potrebe za smanjenjem zagađenja životne sredine, što je jedna od osnovnih prednosti železničkog transporta. Omogućavanjem modalnog prelaska sa drumskog na teretni železnički transport i zamenom starih neefikasnih vagona, ovaj projekat će pozitivno uticati na životnu sredinu u smislu smanjena emisija ugljen-dioksida. Opravdanost ove investicije se ogleda u tome da naša kompanija, ovim remontom, želi da se pripremi za uspešan nastup na tržištu kao društveno odgovorni operater u uslovima otvorenog tržišta transporta robe, usklađivanjem tehničkih specifikacija svojih teretnih kola sa potrebama privrede i u skladu sa propisima zaštite životne sredine.

SARADNJA SA ŠVAJCARSKOM U OBLASTI ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA

SARADNJA SA ŠVAJCARSKOM U OBLASTI ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović razgovarao je tokom radne posete Švajcarskoj, 18. oktobra sa saveznom ministarkom za zaštitu životne sredine, saobraćaja, energije i komunikacije te zemlje Simonetom Somarugom.

momirovic i somaruga

Momirović je tom prilikom poručio da će se nastaviti rad na elektrifikaciji određenih deonica u Srbiji, pri čemu će se razmotriti i opcije nabavke novih hibridnih vozova iz Švajcarske koji imaju i elektro i baterijski pogon za one deonice koje nisu elektrifikovane. On je preneo da se investicije u razvoj železnica u Srbiji ogledaju kroz nabavku novih brzih vozova iz Švajcarske, kao i kroz uvođenje novih linija i širenje mreže pruga koje će biti elektrifikovane.

poseta svajcarskoj

Tokom radne posete Švajcarskoj, ministar je zajedno sa direktorima kompanija „Srbija Kargo”, „Infrastruktura železnica Srbije” i „Srbija Voz“ posetio kompaniju „SBB“ – Švajcarsku federalnu železnicu . Tom prilikom, održan je sastanak sa direktorom za putnički prevoz i članom borda direktora ove kompanije Linusom Loserom o tome kako da se železnički transport u Srbiji reorganizuje i učini efikasnijim.

garibovic i momirovic u poseti svajcarskoj
USPEŠNO ZAVRŠEN JOŠ JEDAN SAJAM POSLOVA I PRAKSI – TRANSPORT AND TRAFFIC BUSINESS DAYS

USPEŠNO ZAVRŠEN JOŠ JEDAN SAJAM POSLOVA I PRAKSI – TRANSPORT AND TRAFFIC BUSINESS DAYS

Saobraćani fakultet u Beogradu je 05. oktobra, tradicionalno bio domaćin Sajma poslova i praksi za studente. U organizaciji Saveza studenata Saobraćajnog fakulteta, Transport and Traffic Business Day (TTBD) 2022, bio je otvoren ne samo za studente Saobraćajnog fakulteta, već i za sve one mlade ljude koji žele da svoju karijeru razvijaju u sektoru transporta, logistike, telekomunikacija i srodnih delatnosti. Ove godine, na Sajmu je učestvovalo više od 30 kompanija, među kojima je bio i „Srbija Kargo“ a.d.

Sajam poslova i prakse TTBD 2

Uz predstavljanje kompanija na štandovima, održano je i 18 zanimljivih tribina, odnosno panel diskusija, što je bila izuzetna prilika za interakciju između poslodavaca i studenata. Tom prilikom zainteresovani studenti su mogli da ostave svoje biografije, pokažu i primene znanja i veštine koje godinama stiču, nametnu se kompanijama kao budući inženjeri. S druge strane, predstavnici kompanija su imali privilegiju da prepoznaju i odaberu najbolje studente i time obezbede sebi mlade stručnjake.

Sajam poslova i prakse TTBD 1
ZAVRŠEN PRVI INTERCONNECT BUSINESS EXECUTIVE SUMMIT U BEOGRADU

ZAVRŠEN PRVI INTERCONNECT BUSINESS EXECUTIVE SUMMIT U BEOGRADU

Srpska prestonica je 28. i 29. septembra bila centar svetskog biznisa u kome su se okupili predstavnici velikih poslovnih sistema Zapadnog Balkana i top menadžeri najpoznatijih svetskih kompanija.”Ovde smo da zajedno tražimo inovativna i kreativna rešenja za budućnost koja je veoma neizvesna i nepredvidiva, poručio je danas Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije na otvaranju prvog Interconnect Business Executive Summit – a. Takođe je dodao da će ovaj događaj pomoći u kreativnosti pronalaženja odgovora za globalne izazove, u učenju nečeg novog, kao i i u povezivanju kompanija.

interconnect buisness executive summit 2

Samit su organizovali Privredna komora Srbije, Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana (KIF ZB6) i kompanija Convenstenics. Skup je okupio predstavnike multinacionalnih kompanija i skoro 200 kompanija sa Zapadnog Balkana, među kojima je bio i „Srbija Kargo“. Tokom dva dana trajanja samita, učesnici su imali priliku da se poslovno povežu sa partnerima putem B2B platforme, da učestvuju u radionicama, čuju mišljenja i savete eksperata u oblasti digitalne transformacije i upravljanja lancima snabdevanja.

interconnect buisness executive summit 1
„SRBIJA KARGO“ UČESNIK KONFERENCIJE “PUT KA OPORAVKU: BUDUĆNOST GLOBALNOG LANCA SNABDEVANJA”

„SRBIJA KARGO“ UČESNIK KONFERENCIJE “PUT KA OPORAVKU: BUDUĆNOST GLOBALNOG LANCA SNABDEVANJA”

Samo saradnjom sa evropskim zemljama i razmenom iskustava Srbija može da prevaziđe globalnu krizu, jedan je od zaključaka na konferenciji „Put ka oporavku: Budućnost globalnog lanca snabdevanja“, održane 27. septembra u Beogradu. Konferenciju su organizovali Privredna komora Srbije, italijanska Konfindustrija Srbije i Slovenački poslovni klub, sa ciljem unapređenja privrednih i ekonomskih odnosa između tri zemlje i podizanja na viši nivo transportnog, industrijskog i logističkog sektora. Događaji koji su se odigrali poslednjih godina, počev od pandemije do rata u Ukrajini, radikalno su transformisali svet, pa samim tim i „lanac snabdevanja“.

srbija kargo na konferenciji pks

Kroz nekoliko panel diskusija i otvoreni dijalog, javnost je imala priliku da o ovoj temi čuje više od predstavnika države, domaćih i međunarodnih institucija, kao i od preko 120 kompanija iz oblasti transporta, logistike i drugih sekttora proizvodnje. Među panelistima, zapaženo mesto je imao i predstavnik „Srbija Kargo“, Željko Tadić direktor Sektora za saobraćaj i transport, koji je izneo svu problematiku sa kojom se susreće ne samo naša kompanija, nego i svi drugi železnički prevoznici, kao i ideje i predloge da se zajedničkim snagama dođe do rešenja i prebrođavanja izazova.

ucesnici panela konferencije pks

Imajući u vidu da je transport krvotok privrednog sistema, upravo su ovakvi razgovori sa kompanijama i donosiocima odluka od presudnog značaja za prevazilaženje ove krize sa kojom se suočava ceo transportni i logistički sektor, a samim tim i cela privreda, istaknuto je na konferenciji.

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Akcionarsko društvo za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“, Beograd, oglašava potrebu za prijem u radni odnos na neodređeno vreme ukupno 13 (trinaest) izvršilaca.

Radna  mesta koja se popunjavaju:

1. Ukupno 5 (pet) izvršilaca za poslove tehničara vuče/mašinovođa, od kog broja:

– 1 (jedan) izvršilac za poslove tehničara vuče/mašinovođa, u Sektoru za vuču vozova i TKP, Sekcija za vuču vozova i TKP Užice, OJ za VV i TKP Užice;

– 4 (četiri) izvršioca za poslove tehničara vuče/mašinovođa, u Sektoru za vuču vozova i TKP, Sekcija za vuču vozova i TKP Novi Sad, OJ za VV i TKP Subotica.

Posebni uslovi: srednja stručna sprema, srednja škola tehničkog smera – obrazovni profil tehničar vuče, posebna zdravstvena sposobnost prema Pravilniku o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici („Sl.glasnik RS“ br. 24/17). Kandidat sam snosi troškove lekarskog pregleda radi dobijanja uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje konkuriše.

2. Ukupno 2 (dva) izvršioca za tehničara tehničko-kolske delatnosti/pregledač kola, od kog broja:

– 1 (jedan) izvršilac za poslove tehničara tehničko-kolske delatnosti/pregledač kola, u Sektoru za vuču vozova i TKP, Sekcija za za vuču vozova i TKP Niš, OJ Lapovo,

– 1 (jedan) izvršilac za poslove tehničara tehničko-kolske delatnosti/pregledač kola, u Sektoru za vuču vozova i TKP, Sekcija za za vuču vozova i TKP Beograd, OJ Ruma,

Posebni uslovi: srednja stručna sprema, srednja škola tehničkog smera – obrazovni profil tehničara tehničko-kolske delatnosti, posebna zdravstvena sposobnost prema Pravilniku o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici („Sl.glasnik RS“ br. 24/17). Kandidat sam snosi troškove lekarskog pregleda radi dobijanja uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje konkuriše.

3. Ukupno 2 (dva) izvršioca za poslove vozovođe, od kog broja:

– 2 (dva) izvršioca za poslove vozovođe, u Sektoru za saobraćaj i transport, Sekcija za ST Niš, OJ za ST Niš,

Posebni uslovi: stečeno srednje obrazovanje – obrazovni profil vozovođa, posebna zdravstvena sposobnost prema Pravilniku o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici („Sl.glasnik RS“ br. 24/17). Kandidat sam snosi troškove lekarskog pregleda radi dobijanja uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje konkuriše.

4. Ukupno 1 (jedan) izvršilac za poslove glavnog koordinatora u Centru za komercijalne poslove, od kog broja:

-1 (jedan) izvršilac za poslove glavnog koordinatora u Centru za komercijalne poslove, Beograd

Posebni uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz oblasti železničkog saobraćaja, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

5. Ukupno 2 (dva) izvršioca za poslove glavnog koordinatora u Centru za nabavke i centralna stovarišta

-2 (dva) izvršioca za poslove glavnog koordinatora u Centru za nabavke i centralna stovarišta, Beograd

Posebni uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz oblasti prava ili ekonomske oblasti poznavanje rada na računaru kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

6. Ukupno 1 (jedan) izvršilac za poslove vodeći ekonomista za računovodstvo u Centru za računovodstvene poslove, od kog broja:

     -1 (jedan) izvršilac za poslovevodeći ekonomista za računovodstvou Centru za računovodstvene poslove, Beograd

Posebni uslovi: stečeno visoko obrazovanje EF , poznavanje rada na računaru, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

U PRISUSTVU MINISTRA TOMISLAVA MOMIROVIĆA OBELEŽEN DAN ŽELEZNIČARA

U PRISUSTVU MINISTRA TOMISLAVA MOMIROVIĆA OBELEŽEN DAN ŽELEZNIČARA

U prisustvu ministra Tomislava Momirovića, svečano je obeležen Dan železničara. Inače, ovaj praznik, obeležava se 15. septembra u znak sećanja na datum kada je puštena u saobraćaj prva srpska pruga koja je povezivala Beograd i Niš. Bio je to početak ostvarenja višedecenijskog sna o povezivanju Srbije sa Evropom i Orijentom tim, za to doba, najmodernijim vidom saobraćaja. U ime svih prisutnih, ministru Momiroviću, obratio se generalni direktor „Srbija Kargo“ a.d. Dušan Garibović, poželevši mu toplu dobrodošlicu i čestitajući mu ovaj zajednički praznik.

dusan garibovic tomislav momirovicr

Svečanosti u sali biblioteke, prisustvovali su generalni i izvršni direktori sva četiri železnička društva, predstavnici Saobraćajnog instituta CIP, Direkcije za železnice, Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika železnice, kao i zaposleni iz izvršnih službi.

direktori srbija kargo

„Zahvaljujem vam se za ogroman trud i pomoć u realizaciji zajedničkog cilja da srpske železnice opet budu lider u ovom delu Evrope. Zajedno ćemo da nastavimo da modernizujemo i gradimo nove kilometre pruga svesni da efikasna železnica predstavlja jedan od najvažnijih podstreka napretka naše zemlje. Gradeći modernu železnicu istovremeno gradimo modernu i razvijenu Srbiju. Hvala vam na tome i neka vam je sa srećom vaš dan – Dan železničara u Srbiji!“, izjavio je ministar Momirović.

SERTIFIKAT U RUMI OTVARA JOŠ JEDAN ZELENI SIGNAL ZA UČEŠĆE U MODERNOM, EFIKASNOM I BEZBEDNOM SAOBRAĆAJU

SERTIFIKAT U RUMI OTVARA JOŠ JEDAN ZELENI SIGNAL ZA UČEŠĆE U MODERNOM, EFIKASNOM I BEZBEDNOM SAOBRAĆAJU

„Srbija Kargo“ a.d. nastavio je svoju zakonsku obavezu, propisanu Zakonom o bezbednosti u železničkom saobraćaju, i uspešno izvršio sertifikaciju radionice za održavanje lokomotiva u Rumi. Ovaj uspeh ostvaren je zahvaljujući posvećenim i vrednim radnicima, koji realizuju planove, održavaju sistem naše kompanije stabilnim i razvijaju ga za buduće generacije.

Sertifikat o ispunjenosti uslova radionice za održavanje železničkih vozila u Rumi je izdat sa rokom važenja od 5 godina i odnosi se na redovno i vanredno održavanje dizel električnih lokomotiva serija 621, 644, 661 i 664. Navedene serije lokomotiva će i u narednom periodu posećivati koloseke ove radionice, a naglasak će prevashodno biti na bezbednosti železničkog saobraćaja, voznih sredstava i ljudstva.

Ruma-001

Nadležni članovi audit tima iz Direkcije za železnice su krajem jula izvršili proveru i uverili se da radionica sa svojom organizacijom, opremljenošću, kapacitetima i stručnom osposobljenošću zaposlenih ispunjava sve uslove koje su propisane zakonskim aktima i koje moraju ispunjavati radionice za održavanje železničkih vozila. Ovaj nadzorni audit je bio svrsishodan i obostrano koristan, jer je za odvijanje bezbednog železničkog saobraćaja veoma važno mišljenje relevantnih institucija, poput Direkcije za železnice, resornog ministarstva i nadležnih inspekcija, koji nam ukazuju na probleme ako ih uoče, sugerišu kako da ih predupredimo, a u slučaju potrebe propisuju odgovarajuće mere i rokove za njihovo sprovođenje.

Značajni su kvalitetna komunikacija, blagovremena razmena informacija i međusobno uvažavanje, jer je naša međusobna saradnja prevashodno usmerena na konstantno unapređivanje i poboljšavanje funkcionisanja, ne samo sistemaodržavanja voznih sredstava, nego celokupne organizacije naše kompanije.

Ruma 2

Radionica za održavanje vučnih vozila u Rumi, koja je deo Sekcije ZOVS Novi Sad, je glavna veza između Rume i Brasine, odnosno naše države sa Federacijom Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, na čijoj deonici se odvija veliki obim saobraćaja. Izuzetnim naporima, zaposleni u radionici, kojih nije veliki broj, se trude da se proces održavanja lokomotiva odvija nesmetano, a neretko se aganžuju i kao ispomoć radionicama u Novom Sadu i Subotici. Prisutan je železnički duh, volja i spremnost da se posao uvek uradi kako treba. Stručnost naših ljudi znatno olakšava posao, jer tu ima dosta vrsnih majstora. Najveći poduhvat ove službe je što uspevaju da sa samo šest radnika u hali održavaju ovako veliki sistem jer znaju da su oslonac našeg preduzeća i da bez njihovih veština nema bezbednog saobraćaja. Kolegijalnost je ključ svakog uspeha.

Da radnici u ovoj radionici rade najbolje što mogu i da su u ovoj godini premašili zadate planove i ostvarili dobre rezultate, govore podaci da su u prvom polugodištu tekuće godine, ostavirili 55 opravki lokomotiva od 68 koliko je ušlo u radionicu. Za svaku izašlu lokomotivu sa koloseka radionice u Rumi, zaposleni garantuju za kvalitetno obavljeni posao i spremnost svake od njih da ostvari sve planske zadatke.

Našoj kompaniji ovaj sertifikat otvara još jedan zeleni signal za učešće u modernom, efikasnom, pouzdanom saobraćaju, čime dokazujemo da ćemo biti još uspešniji u nastojanju da nam bezbednost saobraćaja bude na prvom mestu.

Ruma-004