Генерална скупштина , престижног међународног удружења, које окупља железничка предузећа и поморске компаније за превоз путника и/или робе, одржана је 16. новембра 2017. године у Берну.Скупштини су присуствовали генерални директор Душан Гарибовић и саветник генералног директора, Василије Крстић.

Том приликом, усвојене су измене и допуне прописа за превоз робе и путника у међународном саобраћају, које су припремиле радне групе и комисије. Усвојени су извештаји о раду у текућој години, као и Програм рада и Буџет CIT- а за наредну годину. Иначе, примарни задатак CIT – а је да преуреди одредбе међународног права које се односи на превоз железницом, на ниво примењив у пракси за железничка предузећа. У том циљу, CIT израђује и ажурира документа и правне инструменте за међународни железнички саобраћај, стандардизује уговорне односе између клијената, превозника и управљача инфраструктуром и штити интерес железничких предузећа код законодавца и надлежних институција. Генерални директор, Душан Гарибовић, имао је прилику да размени мишљења и искуства са најзначајнијим људима који су присуствовали састанку, генералним секретаром CIT – a, господином Брандом, генералним секретаром OTIF – а (Међувладина организација за међународне железничке превозе), господином Давеном, као и са генералним директором UIC – а, господином Лубинуом.

Другог дана, 17. новембра, одржан је и састанак Комисије за Мултимодалност, на коме су активно учествовали и наши представници и дали свој допринос у дефинисању будућих смерница и сфера деловања рада Комисије за 2018. годину. На састанку су презентовани пројекти у домену повезивања правних одредби у саобраћају железница – друм и железница – море. Ово је била изузетна прилика и да генерални директор обави конструктивни разговор са председником UIRR – а (Међународна унија за комбиновани транспорт железница – друм), господином Шулцом.