Ванредне оправке возних средстава

*Тарифа за превоз ствари – Део 6 – Ценовник железничких услуга – Одсек 6 „Ценовник за ванредне оправке кола у колској радионици ЖС“ престаје да важи даном доношења Ценовника за ванредне оправке возних средстава у радионицама „Србија Карго“ а.д.

Унутрашњи превоз

  • Тарифа Део 1 -Услови превоза и рачунање превознине
  • Тарифа Део 4 – Даљинар за превоз робе на пругама железнице Србије
  • Тарифа Део 5 – Путоказ

Међународни превоз

  • Спт  51.03 – Приручник за колски лист CUM (GLW-CUV)
  • Спт 51.09 – Општи услови превоза ABB-CIM
  • Прописи за товарење – Основне поставке – Свеска 1
  • Прописи за товарење – Робе – Свеска 2
  • Прописи за товарење – Категорија пруга – Свеска 3