Назив Број набавкеДатум објаве позиваРок за подношење понудаДатум отварања понудаПозив за подношење понудaКонкурсна документација Статус
Пословни обрасциЈНМВ / 5521.05.2020.04.06.2020. до 10.00h04.06.2020. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Измене и допуне бр.2

Питања и одговори бр. 2

Питања и одговори бр.1

Конкурсна документација

Отворено
Канцеларијски материјал и папирна галантеријаЈНМВ / 5621.02.2020.12.03.2020. до 10.00h12.03.2020. у 11.00hПозив за подношење понудаОдлука о закљученом уговору

Питања и одговори бр.8

Обавештење о продужењу рока

Питања и одговори бр.7

Измене и допуне бр.1

Питања и одговори бр.6

Питања и одговори бр.5

Питања и одговори бр.4

Обавештење о продужењу рока

Питања и одговори бр.3

Питања и одговори бр.2

Обавештење о закљученом уговору

Питања и одговори бр.2

Питања и одговори бр.1

Конкурсна документација
Затворено
Моноблок точкови за теретна колаЈНОП / 3914.02.2020.28.05.2020. до 12.00h28.05.2020. до 13.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Питања и одговори бр.4

Измене и допуне бр.2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори бр.3

Питања и одговори бр.2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене и допуне бр.1

Питања и одговори бр.1

Конкурсна документација
Отворено
Гумено метални елементиЈНМВ / 5014.02.2020.24.02.2020. до 10.00h24.02.2020. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација
Затворено
Држач лежајаЈНМВ / 5307.02.202019.02.2020. до 10.00h19.02.2020. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација
Затворено
Инвестициона
оправка железничког возног средства дизел локомотиве 661-118
ЈНОП / 3829.01.2020.годиненови рок 11.03.2020. до 10.00h
05.03.2020. до 10h
нови рок 11.03.2020. у 11.00h
05.03.2020. у 11h
Позив за подношење понуда JНОП/38Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Питања и одговори бр.4

Обавештење о продужењу рока

Измене и допуне бр.1

Питања и одговори бр.3
Одлука о додели уговора

Питања и одговори бр.2

Питања и одговори бр.1

Конкурсна документација JНОП/38
Затворено
Инвестиционо одржавање радионица ЗОВС-а у Макишу и НишуЈНМВ / 5424.1.2020.03.02.2020. до 11.00h
03.02.2020. у 12.00h
Позив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Питања и одговори број 1 - ЈНМВ/54

Конкурсна документација
Отворено
Носач зупчастог венца Z73ЈНМВ / 5216.1.2020.27.1.2020. до 10.00h27.1.2020. 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора ЈНМВ/52

Конкурсна документација
Отворено
Обручеви точкова за локомотиве ЈНМВ / 5114.1.2020.24.1.2020. до 10.00h24.1.2020. у 11.00hПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора

Питања и одговори бр.1

Конкурсна документација

Отворено
Смештај машиновођа у обртним станицамаЈНОП / 3627.12.201927.1.2020. до 10.00h27.1.2020. до 11.00hПозив за подношење понудаOдлука о додели уговора

Конкурсна документација
Отворено
Енергент за грејањеЈНМВ / 4926.12.2019.09.01.2020. до 10.00h 09.01.2020. у 11.00h Позив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора
Измене и допуне бр.1 КД
Конкурсна документација
Отворено
Регенерација акумулаторских батеријаЈНМВ / 23 25.12.2019.13.1.2020. до 10.00h13.1.2020. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора
Измене и допуне бр.1
Питања и одговори бр.1
Конкурсна документација
Отворено
Акумулаторске батерије за друмска возилаЈНМВ / 3920.12.2019.30.12.2019. до 10.00h30.12.2019. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори бр.3
Питања и одговори бр.2
Питања и одговори бр.1
Конкурсна документација
Отворено
Резервни делови и материјал за редовну оправку дизел локомотива серије 621ЈНОП / 3120.12.2019.Позив за подношење понудаОдлука о додели уговора

Питања и одговори број 1

Конкурсна документација
Отворено
Доквалификација и преквалификација ЈНМВ / 4506.12.2019.16.12.2019. до 10.00h16.12.2019. у 11.00hПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Отворено
Модернизација постојећих и набавка нових пробница за испитивање виталних кочних уређаја у КО1 Велика ПланаЈНОП / 1805.12.2019.нови рок 31.01.2020. до 12.00h

09.01.2020. до 10.00h
нови рок 31.01.2020. у 13.00h

09.01.2020 у 11.00h
Позив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Питања и одговори број 5 ЈНОП/18

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене и допуне КД бр.2

Питања и одговори бр. 4

Измене и допуне бр. 2

Обавештење о продужењу рока
Питања и одговори бр.3

Измене и допуне бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори бр.2

Питања и одговори бр.1

Конкурсна документацијаЗатворено
Делови за ремонт кочне опреме DAKOЈНМВ / 4704.12.2019.нови рок 20.12.2019. до 10.00h
16.12.2019. до 10.00h
16.12.2019. до 11.00hПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори бр.1
Конкурсна документација
Отворено
Стручно оспособљавање запослених из области информационих технологијаЈНМВ / 4802.12.2019.12.12.2019. до 10.00h12.12.2019. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору ЈНМВ/48
Одлука о додели уговора
-Измена и допуна КД бр.1
-Конкурсна документација
Отворено
Опрема за привремено одлагање опасног отпадаЈНМВ / 4402.12.2019.нови рок 12.12.2019.

10.12.2019. до 11.00h
нови рок 12.12.2019. у 11h

10.12.2019.
Позив за подношење понудаОдлука о обустави поступка
-Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
-Питања и одговори број 1
-Конкурсна документација
Отворено
Наливање и израда клизних лежајеваЈНОП / 3528.11.2019.30.12.2019. до 12.00h30.12.2019. у 13.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора за ЈНОП/35

Питања и одговори бр.2

Измене и допуне бр.1 КД

Питања и одговори бр.1

Конкурсна документација
Затворено
Оправка окретнице са санацијом прилазних колосека НишЈНМВ / 4327.11.2019.05.12.2019. до 11.00h05.12.2019. у 12.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору ЈНМВ/43

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација
Отворено
Чишћење просторијаЈНОП / 3422.11.2019.23.12.2019. дo 12.00h23.12.2019. у 13.00hПозив за подношење понудаОдлука о обустави поступка

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о додели уговора

Питања и одговори бр.2

Питања и одговор бр.1

Конкурсна документација
Отворено
Сензорске паметне браве (IOT систем базиран на паметним сензорским бравама и услуга вођења пилот пројекта)ЈНМВ / 4622.11.2019.02.12.2019. дo 10.00h02.12.2019. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Отворено
Одржавање друмских возилаЈНМВ / 4020.11.2019.29.11.201929.11.2019Позив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору ЈНМВ/40.doc

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора

Измене КД бр.1

Обавештење о продужењу рока

Конкурсна документација
Отворено
Рачунарска опремаЈНОП / 3308.11.2019.17.12.2019. до 10.00h17.12.2019. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

Питања и одговори бр.2
-Питања и одговори бр.1
-Конкурсна документација
Отворено
Графитни клизачи пантографаЈНМВ / 4208.11.2019.24.01.2019. до 13.00h24.01.2019. у 14.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Питања и одговори бр.2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

-Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

-Питања и одговори бр.1

-Питања и одговори бр.1
-Измене и допуне бр.1

-Конкурсна документација


Отворено
Услуга преузимања опасног отпада са територије „Србија Карго“а.д.ЈНМВ / 3807.11.2019.Позив за подношење понудаОдлука о додели уговора

Измене и допуне бр.2 КД

Измене и допуне бр.1 КД

Конкурсна документација
Отворено
Доквалификација и преквалификацијаЈНМВ / 4107.11.2019.18.11.2019. до 10.00h18.11.2019. у 11.00hПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора

Конкурсна документација
Отворено
Електрична енергија широке потрошње ЈНОП / 3204.11.2019.04.12.2019. до 14.00h04.12.2019. у 15.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Измене и допуне КД

Конкурсна документација
Отворено
Обнова лиценци - Veeam backup softver, VMware softvera za virtuelizaciju i RedHatЈНМВ / 3723.10.2019.04.11.2019. до 10.00h04.11.2019. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору ЈНМВ/37.doc

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација
Отворено
Делови за систем за хлађење дизел мотораЈНОП / 3021.10.2019.22.11.2019.22.11.2019.Позив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Затворено
Смештај машиновођа у обртним станицамаЈНОП / 2917.10.2019.18.11.2019.18.11.2019.Позив за подношење понудаОдлука о обустави поступка

Конкурсна документација
Отворено
Редовна оправка теретних кола код ремонтераЈНОП / 2815.10.2019.18.11.2019. до 10.00h18.11.2019. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору за партију 2

Обавештење о обустави поступка за партије 1 и 3

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Питања и одговори бр.4

Питања и одговори бр.3

Питања и одговори бр.2

Питања и одговори бр.1

Конкурсна документација
Отворено
ТA пећиЈНМВ / 3527.09.2019.10.10.2019. до 10.00h10.10.2019. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Питања и одговори бр.1
Конкурсна документација
Затворено
Акумулаторске ћелијеЈНМВ / 2926.09.2019.08.10.2019. до 10.00h08.10.2019. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Питања и одговори бр.1

Измене и допуне бр.1

Конкурсна документација
Затворено
Одржавање друмских возилаЈНМВ / 2825.09.2019.04.10.2019. до 10.00h04.10.2019. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору партија 2

Обавештење о закљученом уговору партија 5

Обавештење о закљученом уговору партија 6

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Конкурсна документација
Затворено
Одржавање електронских брзинометра ЕБ-96ЈНМВ / 3619.09.2019.30.09.2019 до 10.00h30.09.2019 у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација
Затворено
Ремонт пантографаЈНМВ / 3218.09.2019.26.09.2019. 26.09.2019.Позив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Затворено
Делови за електровучуЈНМВ / 3116.09.2019.25.09.2019. до 12.00h25.09.2019. у 13.00hПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора

Конкурсна документација
Отворено
Делови за ремонт вијачних компресораЈНМВ / 2512.09.2019.04.10.2019. до 13.00h04.10.2019. у 14.00hПозив за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Затворено
Oбнова лиценци за SAPЈНМВ / 3412.09.2019.20.09.2019. до 10.00h20.09.2019. у 11.00hПозив за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Затворено
Кварцни песакЈНМВ / 3311.09.2019.23.09.2019. до 10.00h23.09.2019. у 11.00hПозив за подношење понуда

Одлука о обустави поступка
Измена обраcца структуре цене

Конкурсна документација

Отворено
Обезбеђење Data Centra и система за backup података услед отказа системаЈНМВ / 2012.07.2019.22.07.2019. до 11.00h22.07.2019. у 12.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација
Отворено
Премија осигурања за некретнине, постројења и опремуЈНОП / 2730.08.2019.01.10.2019. до 10.00h01.10..2019. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документацијаЗатворено
Премија осигурања за некретнине, постројења и опремуЈНОП / 2225.07.2019.26.08.2019. до 10.00h26.08.2019. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Затворено
Адаптација и санација зграде ВВ Београд ранжирна II фазаЈНМВ / 3026.08.2019.05.09.2019. до 12.00h05.09.2019. у 13.00h Позив за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација

Отворено
Вентилаторска колаЈНМВ / 2716.08.2019.26.08.2019. до 10.00h26.08.2019. у 11.00h Позив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Затворено
Обнова лиценци за SAPЈНМВ / 2614.08.201923.08.2019. до 10.00h 23.08.2019. у 11.00h Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
Ремонт дизел мотора 661ЈНОП / 2005.08.2019.23.09.2019. до 10.00h23.09.2019. у 11.00h Позив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

Питања и одговори број 6

Питања и одговори бр. 5

Измена и допуна број 3

Oбавештење о продужењу рока 2


Питања и одговори бр.4

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена и допуна конкурсне документације бр.2

Питања и одговори број 3

Питања и одговори број 1

Питања и одговори број 1

Измене и допуне КД бр.1

Конкурсна документација


Отворено
Шпедитерске услугеЈНОП / 2602.08.2019.02.09.2019. до 10.00h02.09.2019. у 11.00h Позив за подношење понудаОдлука о додели уговора

Измена конкурсне документације бр. 2

Питања и одговори бр. 3

Измена конкурсне документације бр.1

Питањa и одговори бр. 1

Питања и одговори бр. 1 и 2

Конкурсна документација
Отворено
Ремонт осовинских склоповаЈНМВ / 2402.08.2019.09.09.2019. до 10.00h09.09.2019. у 11.00h Позив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 2

Одлука о додели уговора

Измене и допуне бр. 3

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Конкурсна документација
Отворено
Транспорт вишесистемских локомотиваЈНОП / 803.07.2019.09.08.2019. до 12.00h09.08.2019. у 13.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Конкурсна документација
Затворено
Поправка пнеуматских агрегата и локомотивских компресораЈНОП / 2526.07.2019.30.08.2019. до 10.00h30.08.2019. у 11.00hПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора

Измене и допуне КД бр.1
Конкурсна документација
Отворено
Ремонт обртних машинаЈНОП /2431.07.2019.30.08.2019. до 12.00h30.08.2019. у 13.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Отворено
Набавка и уградња мрежне опремеЈНОП / 2126.07.2019.28.08.2019. до 10.00h28.08.2019. у 11.00hПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора

Конкурсна документација
Отворено
Премије за осигурање од одговорности услед вршења делатностиЈНОП / 2325.07.2019.27.08.2019. до 11.00h27.08.2019. у 12.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Питања и одговори

Конкурсна документација
Затворено
Набавка и опремање резервног Data CentraЈНОП / 1911.07.2019.09.08.2019. до 10.00h09.08.2019. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Отворено
Ремонт регулатора боја обртаја дизел мотора и рутових дуваљкиЈНОП / 625.04.2019.27.05.2019. до 10.00h27.05.2019. у 11.00h Позив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Затворено
Eластометри за одбојне и вучне уређајеЈНОП / 1628.06.2019.29.07.2019. до 10.00h29.07.2019. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Затворено
Кочни уметци за све серије локомотива и теретних кола ЈНОП / 1727.06.2019.29.07.2019. до 12.00h29.07.2019. у 13.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Затворено
Кочна опрема за теретна кола серије Сгнсс и ЕаноссЈНОП / 1020.05.2019.19.06.2019. до 10.00h19.06.2019. у 11.00h Позив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Отворено
Уља за подмазивање и средства за подмазивање ЈНОП / 315.04.2019.15.05.2019. до 10.00h 15.05.2019. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору партија 9
Обавештење о закљученом уговору партија 8
Обавештење о закљученом уговору партија 7
Обавештење о закљученом уговору партија 6
Обавештење о закљученом уговору партија 5
Обавештење о закљученом уговору партија 4
Обавештење о закљученом уговору партија 3
Обавештење о закљученом уговору партија 2
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Одлука о додели уговора
Измене и допуне КД бр.2
Измене и допуне КД бр. 1
Конкурсна документација
Затворено
Обезбеђење oбјеката и имовине и заштите од пожараЈНОП / 210.05.2019.13.06.2019. у 11.00hПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Питања и одговори број 1
Конкурсна документација
Отворено
Нафта и бензин за друмска возила-картицеЈНОП / 1122.05.2019.24.06.2019. до 13.00h24.06.2019. у 14.00hПозив за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Одлука о додели уговора
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори бр 1
Измене и допуне КД бр.1
Конкурсна документацијаОтворено
Рачунарска опрема (рачунари, штампачи, mfp штампачи) ЈНОП / 1517.06.2019.19.07.2019. до 10.00h19.07.2019. у 11.00h Позив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Конкурсна документација
Отворено
Осигурање транспорта вишесистемских локомотиваЈНОП / 1217.05.2019.20.06.2019. до 10.00h20.06.2019. у 11.00h Позив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора
Питања и одговори број 2
Питања и одговори број 2
Измене и допуне КД бр.1
Питања и одговори број 1
Конкурсна документација

Отворено
Делови за ремонт кочне опреме KnorrЈНОП / 1431.05.2019.02.07.2019. до 10.00h02.07.2019. у 11.00h Позив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Конкурсна документација

Отворено
Делови за локомотиве 661 ЈНОП / 1324.05.2019.28.06.2019. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Отворено
Клима уређаја за локомотиве серије 661 са уградњомЈНОП / 1923.05.2019.04.07.2019.04.07.2019.Питања и одговори број 1
Позив за подношење понуда
Обавештење o закљученом уговору

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Конкурсна документација

Отворено
Делови за ремонт кочне опреме WabtecЈНОП / 907.05.2019.10.06.2019. до 10.00h10.06.2019. у 11.00h Позив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора
Измене и допуне КД бр.1
Конкурсна документација
Отворено
Закуп теретних кола ЕасЈНОП / 525.04.2019.27.05.2019. до 10.00h27.05.2019. у 11.00h Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
Консултантске услуге подршке и одржавање SAP система и услуга обуке сертификованог SAP администратораЈНОП / 723.04.2019.28.05.2019. до 10.00h 28.05.2019. у 11.00h Позив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Измене и допуне КД бр.2
Измене и допуне КД бр.1
Конкурсна документација
Затворено
Набавка и уградња металног пода за кола серије ЕЈНОП / 418.04.2019.23.05.2019. до 10.00h 23.05.2019. у 11.00h Позив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Измене и допуне КД бр.1
Измене и допуне КД бр.1
Конкурсна документација
Затворено
Еуро дизелЈНОП / 125.03.2019.30.04.2019. до 10.00h 30.04.2019. у 11.00hInvitation to tenders-Euro diesel
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

Конкурсна документација
Затворено
Папир и папирна галантеријаЈНОП / 5025.02.2019.28.03.2019. до 10.00h28.03.2019. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Питања и одговори број 2
Питања и одговори број 1
Измене и допуне КД бр. 1
Конкурсна документација
Затворено
Mатеријал и резервни делови за одржавање рачунарске и комуникационе опремеЈНМВ / 1217.06.2019.27.06.2019. до 10.00h27.06.2019. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Питања и одговори број 1
Појашњење конкурсне документације број 1
Конкурсна документација
Отворено
Композитни кочни уметци Ц810ЈНМВ 1621.06.2019.01.07.2019. у 10.00h01.07.2019. у 11.00hПозив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Отворено
Проширење и одржавање система оптимизације штампеЈНМВ / 2117.07.2019.29.07.2019. до 10.00h29.07.2019. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација
Отворено
Консултантске услуге за Data CentarЈНМВ / 1912.07.2019.22.07.2019. до 10.00h22.07.2019. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Измене и допуне КД бр.1
Конкурсна документација
Отворено
Вентилаторска кола ЈНМВ / 1803.07.2019.12.07.2019. до 10.00h12.07.2019. у 11.00hПозив за подношење понудаОдлука о обустави поступка
Конкурсна документација
Отворено
Пнеуматици за друмска возилаЈНМВ / 903.07.2019.12.07.2019. до 10.00h12.07.2019. у 11.00hПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Питања и одговори број 1
Конкурсна документација

Отворено
Канцеларијски намештајЈНМВ / 1728.06.2019.09.07.2019. до 10.00h09.07.2019. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Измене и допуне бр 1

Конкурсна документацијаОтворено
Наливање и израда клизних лежајаЈНМВ / 1024.05.2019.03.06.2019. до 10.00h03.06.2019. у 11.00h Позив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Затворено
КлимeЈНМВ / 1104.06.2019.нови рок
17.06.2019.

13.06.2019. до 10.00h
нови рок 17.06.2019.

13.06.2019. у 11.00h
Позив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Питања и одговори бр.4
Питања и одговори бр.3
Измене и допуне КД бр.2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори бр.2
Измене и допуне КД бр.1
Питања и одговори бр.1
Конкурсна документација
Отворено
Канцеларијски материјал и папирна галантеријаЈНМВ / 731.05.2019.11.06.2019. до 10.00h11.06.2019. у 11.00h Позив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Отворено
Канцеларијски намештајЈНМВ / 624.05.2019.нови рок
07.06.2019. до 12.00h

04.06.2019. до 10.00h
нови рок 07.06.2019. у 13.00h

04.06.2019. у 11.00h
Позив за подношење понудаОдлука о обустави поступка

Питања и одговори број 3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори број 2
Питања и одговори број 1
Конкурсна документација
Затворено
Одpжавање електронских брзиномера ЕБ-96ЈНМВ / 1418.06.2019.28.06.2019. до 10.00h28.06.2019. у 11.00hПозив за подношење понудаОдлука о обустави поступка
Конкурсна документација
Отворено
Делови од гуме и спојницеЈНМВ / 1518.06.2019.28.06.2019. до 11.00h28.06.2019. у 12.00hПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Конкурсна документација
Отворено
Шестомесечни периодични преглед опреме ETCS на локомотивама Вектрон X4 А26 ЈНМВ / 1318.06.2019.28.06.2019. до 12.00h28.06.2019. у 13.00hПозив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Појашњење конкурсне документације број 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Конкурсна документација

Отворено
Делови за систем за хлађење дизел мотораЈНМВ / 822.05.2019.31.05.2019. до 10.00h31.05.2019. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Затворено
Осигурање запослених од последица несрећних случајеваЈНМВ / 5 13.05.2019.нови рок 28.05.2019.

24.05.2019. до 11.00h
28.05.2019.

24.05.2019. у 12.00h
Позив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измене и допуне КД бр.1
Конкурсна документација
Затворено
Поправка струга у МакишуЈНМВ / 308.05.2019.17.05.2019. до 10.00h Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
Доквалификација и преквалификација ЈНМВ / 407.05.2019.16.05.2019. до 12.00h16.05.2019. у 13.00h Позив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Конкурсна документација
Затворено
Испитивање и провера опреме за радЈНМВ / 227.03.2019.05.04.2019. до 11.00h05.04.2019. у 12.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Затворено
Специфична и остала здравствена заштитаЈНМВ / 125.03.2019.05.04.2019. до 12.00h05.04.2019. у 13.00hПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Конкурсна документација
Затворено
Специфична и остала здравствена заштитаЈНМВ / 125.03.2019.05.04.2019. до 12.00h05.04.2019. у 13.00hПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Конкурсна документација
Затворено