СРБИЈА КАРГО” а.д. нуди услуге комбинованог превоза контејнера (дужине 20 стопа и више), приколица, полуприколица, замењивих сандука, друмских возила (roling road) и осталих интермодалних транспортинх јединица, у маршутним возовима, комплетним контејнерским возовима или појединачним пошиљкама контејнера.
Превоз се обавља како на колима сопствености железнице тако и у приватним P колима.
Серије кола сопствености “Србија карга” која се користе за превоз у комбинованом саобраћају су следеће:

Серија вагонаБројчана ознака серије


Број осовинаКорисна дужина пода


Корисна ширина пода


Висина пода од ГИШ


Висина товарне јединице


Rs39048,52,741,3а и б
Regs392418,5
19,20
2,741,23а и б
Rgs391419,52,71,26а и б
Kgs332212,52,751,24а и б
Sgnss455418,42,2591,005а и б

* a – контејнери

  б – измењиви камионски сандуци


У комбинованом саобраћају постоје следеће врсте робе и њихова позиција (NHM број) у класификацији роба је:

ПозицијаВрста робе
9931Контејнери, велики, празни, коришћени, пре или после превоза железницом у товареном стању
9932Измењиви сандук, празан, коришћен, пре или после превоза железницом у товареном стању
9933Полуприколице, празне, коришћене, пре или после превоза железницом у товареном стању
9939Интермодалне транспортне јединице, празне, употребљене пре или после превоза железницом у товареном стању


9941Контејнери, велики у товареном стању
9942Замењиви сандуци у товареном стању
9943Полуприколице, у товареном стању
9934Друмска возила система , у товареном стању
9949Интермодалне транспортне јединице, у товареном стању

Прописи који уређују превоз у комбинованом превозу су важеће објаве као и конвенције које се односе на наведени вид саобраћаја.

Списак терминала на територији Србије у којима се може обављати претовар и складиштење контејнера, полуприколица, измењивих сандука и опрема уз велике контејнере за подизање је:

ТЕРМИНАЛИМаксимална дужина контејнера (у стопама)Максимална бруто тежина контејнера којом се може манипулисати (у тонама)(*)Полуприколице прилагођене за захватање помоћу хватаљки (клешта)

Максимална бруто тежина којом се може манипулисати (у тонама)
Београд („ЖИТ“) A,B403130
Београд Дунав a)

(Београд Доњи град) („Лука Београд“) A,C
4040--
Нови Сад ранжирна

(АД „Лука“) A,C
454040
Панчево варош

(ДД “Лука Дунав“) A,C
4027,527,5
Прахово пристаниште

(АД “Крајина“ РЈ Лука) A,C
404040
Сента

(АД „Потисје“) A,C
402525
Сремска Митровица

(КТ„Панонска врата“ –Лука Легет) A,C
454040

А. Приватни терминали за опслуживање
B. Поред шифре и назива станице, у згради је дат назив приватног терминала UTI.
(За коришћење услуга приватног терминала, корисник мора предходно контактирати власника терминала.)
C. Поред шифре и назива станице, у згради је дат назив приватног терминала UTI који се налази на индустријском колосеку.
(За коришћење услуга овог приватног терминала, корисник такође мора предходно контактирати власника терминала).
(*) бруто тежина „UTI и његовог товара“ који се специјалном опремом за манипулисање контејнерима може подизати


КОНТАКТИ:

Сектор за собраћај и транспорт-Центар за комерцијално транспортне послове
Андрија Ристовић, дипл.саоб.инж.
Телефон: 011/3613136
Електронска пошта:andrija.ristovic@srbcargo.rs