План јавних набавки за 2021. годину

Измена плана набавки за 2021 -13.09.2021.
Одлука о измени плана набавки за 2021-13.09.2021.
Измена плана набавки за 2021-23.08.2021.
Одлука о измени плана набавки за 2021-23.8.2021.
Одлука о измени плана набавки за 2021-11.08.2021.
Измена плана набавки за 2021.-28.07.2021.
Одлука о измени плана набавки 2021 – 28.07.2021.
Измена план набавки за 2021-13.07.2021.
Одлука о измени плана набавки за 2021-13.07.2021.
Измена план набавки за 2021-03.06.2021.
Одлука о измени плана набавки за 2021-03.06.2021.
Измењен план набавки за 2021.-21.05.2021.
Одлука о измени плана набавки за 2021.-21.05.2021.
Одлука о измени плана набавки за 2021.-22.03.2021.
Измена плана набавки за 2021-22.03.2021.
Одлука о измени плана набавки за 2021-25.02.2021.
Измена плана набавки за 2021-25.02.2021.
План набавки 2021.
Одлука о усвајању плана набавки за 2021.

План јавних набавки за 2020. годину

Измена плана набавки за 2020-15.12.2020.
Одлука о измени плана набавки за 2020-15.12.2020.
Измена плана набавки за 2020-28.10.2020.
Одлука о измени плана набавки за 2020-28.10.2020.
Измена плана набавки Верзија 4 за 2020-08.10.2020.
Измена плана набавки Верзија 3 за 2020-08.10.2020.
Одлука о измени плана набавки за 2020-08.10.2020.
Измена плана набавки за 2020-15.09.2020.
Измена плана набавки за 2020-30.06.2020.
Одлука о измени плана набавки за 2020-30.06.2020.
Измена плана набавки за 2020-26.06.2020.
Одлука о измени плана набавки за 2020-26.06.2020.
Измена плана набавки за 2020-20.05.2020.
Одлука о измени плана набавки за 2020-20.05.2020.
Измена бр.1 плана набавки за 2020.годину
Одлука о измени плана набавки за 2020.годину
План набавки 2020.
Одлука о усвајању плана набавки за 2020.

План јавних набавки за 2019. годину

Измена плана набавки за 2019-20.12.2019.

Одлука о измени плана набавки за 2019-20.12.2019.

Измена плана набавки за 2019-17.12.2019.

Одлука о измени плана набавки за 2019-17.12.2019.

Измена плана набавки за 2019-04.12.2019.

Одлука о измени плана набавки за 2019-04.12.2019.

Измена плана набавки за 2019-14.11.2019.

Одлука о измени плана набавки за 2019-14.11.2019.

Измена плана набавки за 2019-06.11.2019.

Одлука о измени плана набавки за 2019-06.11.2019.

Измена плана набавки за 2019-29.10.2019.

Одлука о измени плана набавки за 2019-29.10.2019.

Измена плана набавки за 2019-10.10.2019.

Одлука о измени плана набавки за 2019-10.10.2019.

Измена плана набавки за 2019-25.09.2019.

Одлука о измени плана набавки за 2019-25.09.2019.

Измена плана набавки за 2019-02.08.2019.

Одлука о измени плана набавки за 2019-02.08.2019.

Измена плана набавки за 2019-25.07.2019.

Измена плана набавки за 2019-12.07.2019.

Одлука о измени плана набавки за 2019-12.07.2019.

 Измена плана набавки за 2019 – 21.6.2019.

Измена плана набавки за 2019-04.06.2019.

Одлука о измени плана набавки за 2019-04.06.2019.

Измена плана набавки за 2019-27.05.2019.

Измена плана набавки за 2019-14.05.2019.

Одлука о измени плана набавки за 2019-14.05.2019.

Измена плана набавки за 2019-05.04.2019.

Одлука о измени плана набавки за 2019-05.04.2019.

План набавки 2019.

Одлука о усвајању плана набавки за 2019.

План јавних набавки за 2018. годину

Измена плана набавки за 2018-29.11.2018.

Измена плана набавки за 2018-27.11.2018.

Одлука о измени плана набавки за 2018-27.11.2018.

Измена плана набавки за 2018-03.09.2018.

Измена плана набавки за 2018-20.08.2018.

Измена плана набавки за 2018-06.08.2018.

Измена плана набавки за 2018-23.07.2018.

Одлука о измени плана набавки за 2018-23.07.2018.

Измена плана набавки за 2018-28.06.2018.

Измена плана набавки за 2018-01.06.2018.

Одлука о измени плана набавки за 2018-23.05.2018.

Одлука о измени плана набавки за 2018-11.05.2018.

Одлука о измени плана набавки за 2018-04.05.2018.

Измена плана набавки за 2018-09.03.2018.

План 2018.

План јавних набавки за 2017. годину

Измена плана набавки за 2017-06.11.2017.

Измена плана набавки за 2017 -16.10.2017.

План 2017.

Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

Правилник о јавним набавкама

Правилник о јавним набавкама измене и допуне

Прилог уз правилник о јавним набавкама