Конвенционални превоз обухвата превоз колских пошиљака у унутрашњем и међународном саобраћају. Превоз колских пошиљака предвиђен је као услуга која је намењена тржишту веће количине роба, као што су расути терети, хемикалије, производи и полупроизводи металуршке и грађевинске индустрије, робе на палетама и друго. Уз посебне услове, конвенционални превоз обухвата и нарочите пошиљке.

КОНТАКТ:
Сектор за собраћај и транспорт-Центар за комерцијално транспортне послове

Телефон: 0113616788