<strong>ПОТПИСАН АНЕКС КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА – ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ ПОВЕЋАНЕ 12,5 ОДСТО</strong>

ПОТПИСАН АНЕКС КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА – ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ ПОВЕЋАНЕ 12,5 ОДСТО

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Горан Весић потписао је јуче, 29. децембра, са генералним директорима „Србија Карго“, „Инфраструктура железнице Србије“, „Србија Воз“, „Железнице Србије“, и представницима синдиката, анекс Колективног уговора, којим су плате запослених повећане 12,5 одсто.

dusan garibovic

Анексом Колективног уговора предвиђено је да се вредност једног часа рада, за обрачун и исплату зарада са 201,22 динара повећа на 230 динара. На тај начин, плате запослених у систему железнице повећане су линеарно за 12,5 одсто.

aneks kolektivnog ugovora 2023. srbija kargo

„Тако смо спровели у дело оно што је Влада Србије усвојила – да се повећа минимална зарада на 40.022 динара. Нико у железницама неће имати плату мању од минималне зараде. То значи да ће више од 5.000 запослених који су до сада имали плату испод минималне зараде, коначно имати плату коју су заслужили и зарадили“, поручио је министар Весић након потписивања уговора у Влади Србије.

aneks kolektivnog ugovora  za 2023.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд, оглашава потребу за пријем у радни однос на неодређено време укупно 6 (шест) извршилаца.

Радна  места која се попуњавају:

1. Укупно 2 (два) извршиоца за послове техничара вуче/машиновођа, од ког броја:

  • 1 (један) извршилац за послове техничара вуче/машиновођа, у Сектору за вучу возова и ТКП, Секција за вучу возова и ТКП Ужице, ОЈ за ВВ и ТКП Ужице;
  • 1 (један) извршилац за послове техничара вуче/машиновођа, у Сектору за вучу возова и ТКП, Секција за вучу возова и ТКП Ниш, ОЈ за ВВ и ТКП Лапово.

Посебни услови: средња стручна спрема, средња школа техничког смера – образовни профил техничар вуче, посебна здравствена способност према Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници („Сл.гласник РС“, бр. 24/17). Кандидат сам сноси трошкове лекарског прегледа ради добијања уверења о здравственој способности за послове за које конкурише.

2. Укупно 1 (један) извршилац за техничара техничко-колске делатности/прегледач кола, од ког броја:

  • 1 (један) извршилац за послове техничара техничко-колске делатности/прегледач кола, у Сектору за вучу возова и ТКП, Секција за за вучу возова и ТКП Београд, за ВВ и ТКП Рума, место рада станица Шид.

Посебни услови: средња стручна спрема, средња школа техничког смера – образовни профил техничара техничко-колске делатности, посебна здравствена способност према Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници („Сл.гласник РС“, бр. 24/17). Кандидат сам сноси трошкове лекарског прегледа ради добијања уверења о здравственој способности за послове за које конкурише.

3. Укупно 2 (два) извршиоца за послове бравара за возна средства, од ког броја:

  • 2 (два) извршиоца за послове бравара за возна средства, у Сектору ЗОВС, Секција ЗОВС Ниш, ОЈ за одржавање локомотива Ниш,

Посебни услови: стечено средње образовање – средња школа машинског смера.

4. Укупно 1 (један) извршилац за послове контролора обрачуна у Центру за обрачун и контролу прихода, од ког броја:

  • 1 (један) извршилац за послове контролора обрачуна у Центру за обрачун и контролу прихода, Београд

Посебни услови: средња стручна спрема транспортно – комерцијалног смера, саобраћајног смера, економског или техничког смера, као и потребне компетенције за рад на радном месту као што су: познавање рада на рачунару (рад у Wordu, Excelu…), пасивно знање енглеског или немачког језика.

Jавни конкурс за пријем у радни однос

Пријава на јавни оглас за радно место бр.1 – Ужице

Пријава на јавни оглас за радно место бр.1 – Лапово, Ниш

Пријава на јавни оглас за радно место бр.2

Пријава на јавни оглас за радно место бр.3

Пријава на јавни оглас за радно место бр.4

ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ

ОДРЖАНА РАДИОНИОЦА ЗА ИНОВАЦИЈЕ НА ЖЕЛЕЗНИЦИ ПОСВЕЋЕНА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ

ОДРЖАНА РАДИОНИОЦА ЗА ИНОВАЦИЈЕ НА ЖЕЛЕЗНИЦИ ПОСВЕЋЕНА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ

Стални секретаријат Транспортне заједнице у сарадњи са Машинским факултетом Универзитета у Нишу, уз подршку ЕU – RAIL JU, организовао је радионицу за иновације на железници посвећену Западном Балкану. Циљ радионице, одржане 08. новембра у просторијама Научно Технолошког парка за представнике инфрастуктура и опертера у железничком саобраћају је био да се омогући дискусија о две главне теме:

Дигитално аутоматско квачење (DAC) као иновативна компонента која је кључна за омогућавање потребног повећања ефикасности железничког превоза робе за аутоматско квачење и расквачивање возних средстава у теретном возу како физички тако и дигитално.

Интегрисани систем детекција препрека на прузи SMART 2 Innovation Project у смислу предстаљања система функционисања и представљање резултата који се односе на напредни интегрисани систем детекције препрека за паметну аутоматизацију железничког транспорта.

ОДРЖАНА РАДИОНИОЦА ЗА ИНОВАЦИЈЕ НА ЖЕЛЕЗНИЦИ ПОСВЕЋЕНА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ sl 1

У оквиру ове презентација посебну захвалност је добио “Србија Карго“ а.д. . као придружени учесник у пројекту, дајући могућност да се опрема за детекцију препрека на прузи монтира на наше локомотиве, чиме је омогућено испитивање опреме у току путовања возова “Србија Карго“ а.д..

Испред наше компаније представници су били Зоран Стошић, шеф Секције за вучу и ТКП Ниш и Томица Ђорђевић, помоћник шефа Секције ЗОВС Ниш.

ОДРЖАНА РАДИОНИОЦА ЗА ИНОВАЦИЈЕ НА ЖЕЛЕЗНИЦИ ПОСВЕЋЕНА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ sl 2
ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА ПОКРЕНУТ ПРОЈЕКАТ РЕМОНТА 30 ПЛАТО ВАГОНА

ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА ПОКРЕНУТ ПРОЈЕКАТ РЕМОНТА 30 ПЛАТО ВАГОНА

Сагледавши постојеће стање и потребе за превозом робе контенерима „Србија Карго“ је покренуо пројекат реализације ремонта 30 плато вагона серија Sgnss и Regs, који ће се финансирати из сопствених средстава.

Имајући у виду да се последњих година јавља проблем у функционисању транспорта робе железницом, који је условљен недостатком ових типова теретних кола, определили смо се управо за њихов ремонт. Иначе, транспорт робе контенерима данас је најдоминантнији вид превоза на свету. Употребом контенера повећава се комплементарност различитих видова превоза и поспешује њихова сарадња у транспортном ланцу кроз лакше кретање и стандардизацију терета.

Пројекат ремонта плато вагона настао је сагледавањем постојећег стања и транспортне тражње у превозу робе у посматраном периоду, краткорочно, до 2023. године и дугорочно до 2035. године, а извршена је анализа по релацијама, планираном превозу и токовима роба, планираним приходима и расходима. Очекује се да ће пројекат значајно утицати на квалитет наших услуга, њихову конкурентност, квалитет теретних кола као и на раст и развој железничог теретног саобраћаја.

Regs-kontejneri

Ремонт ових плато вагона уговорен је са два домаћа ремонтера, Фабриком „Желвоз“ из Смедерева, која је задужена за редовну оправку 15 кола серије Sgnss и ремонтном радионицом „МИП-РШВ“ из Ћуприје, која ће ремонтовати 15 кола серије Regs. Ово је један од највећих пројекта који се тренутно реализује у нашој компанији, вредан преко 13,3 милиона динара и који се финансира из сопствених средстава. Овим ремонтом биће обухваћена демонтажа, детаљан преглед и оправка свих склопова и сигурносних уређаја, оправка и провера геометрије постоља кола, комплетна оправка пода, као и антикорозивна заштита. За све обаљене радове у редовној оправци добија се одговарајућа гаранција од ремонтера, а радови ће се изводити према најстрожим европским стандардима и важећим техничким прописима. Уговором је предвиђено и да сва опрема која ће бити уграђена у ове вагоне мора испуњавати европске нормативе квалитета, што значи да ће кола ће бити потпуно интероперабилна.

Радници Сектора за одржавање железничких возила интензивно су радили на пројектима за извођење ових радова, извршили су преглед кола пре упућивања на оправку, дефинисана је недостајућа опрема и динамика слања кола у радионице. С обзиром да су обављене детаљне и квалитетне припреме, самим тим су и реална очекивања позитивних ефектата ремонта, као што је био случај и са претходнима. Битно је да напоменемо да ће стручни тим наше компаније, током извођења радова у ремонтним радионицама, вршити контролу квалитета уграђене опреме и пратити квалитет извођења радова. Рок за завршетак овог пројекта је 6 месеци, након чега ће ови вагони бити спремни да бележе нове километре. Обзиром да је тенденција ЕУ у повећању обима железничког саобраћаја, поготово превоз контејнера, како због економичности, тако и због потребе за смањењем загађења животне средине, што је једна од основних предности железничког транспорта. Омогућавањем модалног преласка са друмског на теретни железнички транспорт и заменом старих неефикасних вагона, овај пројекат ће позитивно утицати на животну средину у смислу смањена емисија угљен-диоксида. Оправданост ове инвестиције се огледа у томе да наша компанија, овим ремонтом, жели да се припреми за успешан наступ на тржишту као друштвено одговорни оператер у условима отвореног тржишта транспорта робе, усклађивањем техничких спецификација својих теретних кола са потребама привреде и у складу са прописима заштите животне средине.

САРАДЊА СА ШВАЈЦАРСКОМ У ОБЛАСТИ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА

САРАДЊА СА ШВАЈЦАРСКОМ У ОБЛАСТИ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић разговарао је током радне посете Швајцарској, 18. октобра са савезном министарком за заштиту животне средине, саобраћаја, енергије и комуникације те земље Симонетом Сомаругом.

momirovic i somaruga

Момировић је том приликом поручио да ће се наставити рад на електрификацији одређених деоница у Србији, при чему ће се размотрити и опције набавке нових хибридних возова из Швајцарске који имају и електро и батеријски погон за оне деонице које нису електрификоване. Он је пренео да се инвестиције у развој железница у Србији огледају кроз набавку нових брзих возова из Швајцарске, као и кроз увођење нових линија и ширење мреже пруга које ће бити електрификоване.

poseta svajcarskoj

Током радне посете Швајцарској, министар је заједно са директорима компанија „Србија Карго”, „Инфраструктура железница Србије” и „Србија Воз“ посетио компанију „SBB“ – Швајцарску федералну железницу . Том приликом, одржан је састанак са директором за путнички превоз и чланом борда директора ове компаније Линусом Лосером о томе како да се железнички транспорт у Србији реорганизује и учини ефикаснијим.

garibovic i momirovic u poseti svajcarskoj
УСПЕШНО ЗАВРШЕН ЈОШ ЈЕДАН САЈАМ ПОСЛОВА И ПРАКСИ – TRANSPORT AND TRAFFIC BUSINESS DAYS

УСПЕШНО ЗАВРШЕН ЈОШ ЈЕДАН САЈАМ ПОСЛОВА И ПРАКСИ – TRANSPORT AND TRAFFIC BUSINESS DAYS

Саобраћани факултет у Београду је 05. октобра, традиционално био домаћин Сајма послова и пракси за студенте. У организацији Савеза студената Саобраћајног факултета, Transport and Traffic Business Day (TTBD) 2022, био је отворен не само за студенте Саобраћајног факултета, већ и за све оне младе људе који желе да своју каријеру развијају у сектору транспорта, логистике, телекомуникација и сродних делатности. Ове године, на Сајму је учествовало више од 30 компанија, међу којима је био и „Србија Карго“ а.д.

Sajam poslova i prakse TTBD 2

Уз представљање компанија на штандовима, одржано је и 18 занимљивих трибина, односно панел дискусија, што је била изузетна прилика за интеракцију између послодаваца и студената. Том приликом заинтересовани студенти су могли да оставе своје биографије, покажу и примене знања и вештине које годинама стичу, наметну се компанијама као будући инжењери. С друге стране, представници компанија су имали привилегију да препознају и одаберу најбоље студенте и тиме обезбеде себи младе стручњаке.

Sajam poslova i prakse TTBD 1
ЗАВРШЕН ПРВИ INTERCONNECT BUSINESS EXECUTIVE SUMMIT У БЕОГРАДУ

ЗАВРШЕН ПРВИ INTERCONNECT BUSINESS EXECUTIVE SUMMIT У БЕОГРАДУ

Српска престоница је 28. и 29. септембра била центар светског бизниса у коме су се окупили представници великих пословних система Западног Балкана и топ менаџери најпознатијих светских компанија.”Овде смо да заједно тражимо иновативна и креативна решења за будућност која је веома неизвесна и непредвидива, поручио је данас Марко Чадеж, председник Привредне коморе Србије на отварању првог Interconnect Business Executive Summit – а. Такође је додао да ће овај догађај помоћи у креативности проналажења одговора за глобалне изазове, у учењу нечег новог, као и и у повезивању компанија.

interconnect buisness executive summit 2

Самит су организовали Привредна комора Србије, Коморски инвестициони форум Западног Балкана (КИФ ЗБ6) и компанија Convenstenics. Скуп је окупио представнике мултинационалних компанија и скоро 200 компанија са Западног Балкана, међу којима је био и „Србија Карго“. Током два дана трајања самита, учесници су имали прилику да се пословно повежу са партнерима путем Б2Б платформе, да учествују у радионицама, чују мишљења и савете експерата у области дигиталне трансформације и управљања ланцима снабдевања.

interconnect buisness executive summit 1
„СРБИЈА КАРГО“ УЧЕСНИК КОНФЕРЕНЦИЈЕ “ПУТ КА ОПОРАВКУ: БУДУЋНОСТ ГЛОБАЛНОГ ЛАНЦА СНАБДЕВАЊА”

„СРБИЈА КАРГО“ УЧЕСНИК КОНФЕРЕНЦИЈЕ “ПУТ КА ОПОРАВКУ: БУДУЋНОСТ ГЛОБАЛНОГ ЛАНЦА СНАБДЕВАЊА”

Само сарадњом са европским земљама и разменом искустава Србија може да превазиђе глобалну кризу, један је од закључака на конференцији „Пут ка опоравку: Будућност глобалног ланца снабдевања“, одржане 27. септембра у Београду. Конференцију су организовали Привредна комора Србије, италијанска Конфиндустрија Србије и Словеначки пословни клуб, са циљем унапређења привредних и економских односа између три земље и подизања на виши ниво транспортног, индустријског и логистичког сектора. Догађаји који су се одиграли последњих година, почев од пандемије до рата у Украјини, радикално су трансформисали свет, па самим тим и „ланац снабдевања“.

srbija kargo na konferenciji pks

Кроз неколико панел дискусија и отворени дијалог, јавност је имала прилику да о овој теми чује више од представника државе, домаћих и међународних институција, као и од преко 120 компанија из области транспорта, логистике и других секттора производње. Међу панелистима, запажено место је имао и представник „Србија Карго“, Жељко Тадић директор Сектора за саобраћај и транспорт, који је изнео сву проблематику са којом се сусреће не само наша компанија, него и сви други железнички превозници, као и идеје и предлоге да се заједничким снагама дође до решења и преброђавања изазова.

ucesnici panela konferencije pks

Имајући у виду да је транспорт крвоток привредног система, управо су овакви разговори са компанијама и доносиоцима одлука од пресудног значаја за превазилажење ове кризе са којом се суочава цео транспортни и логистички сектор, а самим тим и цела привреда, истакнуто је на конференцији.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд, оглашава потребу за пријем у радни однос на неодређено време укупно 13 (тринаест) извршилаца.

Радна  места која се попуњавају:

1. Укупно 5 (пет) извршилаца за послове техничара вуче/машиновођа, од ког броја:

– 1 (један) извршилац за послове техничара вуче/машиновођа, у Сектору за вучу возова и ТКП, Секција за вучу возова и ТКП Ужице, ОЈ за ВВ и ТКП Ужице;

– 4 (четири) извршиоца за послове техничара вуче/машиновођа, у Сектору за вучу возова и ТКП, Секција за вучу возова и ТКП Нови Сад, ОЈ за ВВ и ТКП Суботица.

Посебни услови: средња стручна спрема, средња школа техничког смера – образовни профил техничар вуче, посебна здравствена способност према Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници („Сл.гласник РС“ бр. 24/17). Кандидат сам сноси трошкове лекарског прегледа ради добијања уверења о здравственој способности за послове за које конкурише.

2. Укупно 2 (два) извршиоца за техничара техничко-колске делатности/прегледач кола, од ког броја:

– 1 (један) извршилац за послове техничара техничко-колске делатности/прегледач кола, у Сектору за вучу возова и ТКП, Секција за за вучу возова и ТКП Ниш, ОЈ Лапово,

– 1 (један) извршилац за послове техничара техничко-колске делатности/прегледач кола, у Сектору за вучу возова и ТКП, Секција за за вучу возова и ТКП Београд, ОЈ Рума,

Посебни услови: средња стручна спрема, средња школа техничког смера – образовни профил техничара техничко-колске делатности, посебна здравствена способност према Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници („Сл.гласник РС“ бр. 24/17). Кандидат сам сноси трошкове лекарског прегледа ради добијања уверења о здравственој способности за послове за које конкурише.

3. Укупно 2 (два) извршиоца за послове возовође, од ког броја:

– 2 (два) извршиоца за послове возовође, у Сектору за саобраћај и транспорт, Секција за СТ Ниш, ОЈ за СТ Ниш,

Посебни услови: стечено средње образовање – образовни профил возовођа, посебна здравствена способност према Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници („Сл.гласник РС“ бр. 24/17). Кандидат сам сноси трошкове лекарског прегледа ради добијања уверења о здравственој способности за послове за које конкурише.

4. Укупно 1 (један) извршилац за послове главног координатора у Центру за комерцијалне послове, од ког броја:

-1 (један) извршилац за послове главног координатора у Центру за комерцијалне послове, Београд

Посебни услови: Стечено високо образовање из области железничког саобраћаја, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

5. Укупно 2 (два) извршиоца за послове главног координатора у Центру за набавке и централна стоваришта

-2 (два) извршиоца за послове главног координатора у Центру за набавке и централна стоваришта, Београд

Посебни услови: стечено високо образовање из области права или економске области познавање рада на рачунару као и потребне компетенције за рад на радном месту.

6. Укупно 1 (један) извршилац за послове водећи економиста за рачуноводство у Центру за рачуноводствене послове, од ког броја:

     -1 (један) извршилац за пословеводећи економиста за рачуноводствоу Центру за рачуноводствене послове, Београд

Посебни услови: стечено високо образовање ЕФ , познавање рада на рачунару, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

У ПРИСУСТВУ МИНИСТРА ТОМИСЛАВА МОМИРОВИЋА ОБЕЛЕЖЕН ДАН ЖЕЛЕЗНИЧАРА

У ПРИСУСТВУ МИНИСТРА ТОМИСЛАВА МОМИРОВИЋА ОБЕЛЕЖЕН ДАН ЖЕЛЕЗНИЧАРА

У присуству министра Томислава Момировића, свечано је обележен Дан железничара. Иначе, овај празник, обележава се 15. септембра у знак сећања на датум када је пуштена у саобраћај прва српска пруга која је повезивала Београд и Ниш. Био је то почетак остварења вишедеценијског сна о повезивању Србије са Европом и Оријентом тим, за то доба, најмодернијим видом саобраћаја. У име свих присутних, министру Момировићу, обратио се генерални директор „Србија Карго“ а.д. Душан Гарибовић, пожелевши му топлу добродошлицу и честитајући му овај заједнички празник.

dusan garibovic tomislav momirovicr

Свечаности у сали библиотеке, присуствовали су генерални и извршни директори сва четири железничка друштва, представници Саобраћајног института ЦИП, Дирекције за железнице, Завода за здравствену заштиту радника железнице, као и запослени из извршних служби.

direktori srbija kargo

„Захваљујем вам се за огроман труд и помоћ у реализацији заједничког циља да српске железнице опет буду лидер у овом делу Европе. Заједно ћемо да наставимо да модернизујемо и градимо нове километре пруга свесни да ефикасна железница представља један од најважнијих подстрека напретка наше земље. Градећи модерну железницу истовремено градимо модерну и развијену Србију. Хвала вам на томе и нека вам је са срећом ваш дан – Дан железничара у Србији!“, изјавио је министар Момировић.