НазивБрој набавкеДатум објаве позиваРок за подношење понудаДатум отварања понудаПозив за подношење понудaКонкурсна документација Статус
Услуга изнајмљивања дизел електричних локомотиваЈНОП / 2031.08.2020.01.10.2020 до 12.00h01.10.2020 у 13.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора
Питања и одговори бр.1

Конкурсна документација
Отворено
Консултантске услуге за Data CentarЈНВМ / 2025.08.2020.04.09.2020.04.09.2020.Позив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Конкурсна документација
Отворено
Санација кровне конструкције и кровног покривача централног магацина у КраљевуЈНМВ / 717.07.2020.28.07.2020. до 11.00h28.07.2020. у 12.00hПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора

Питања и одговори бр.2

Измене и допуне бр.2

Питања и одговори бр.1

Измене и допуне бр.1

Конкурсна документација
Отворено
Обнова лиценци за САПЈНОП / 1913.07.2020.нови рок 21.08.2020. до 10h

17.08.2020. до 10.00h
нови рок 21.08.2020. у 11h

17.08.2020. у 11.00h
Позив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измене и допуне КД бр.2
Измене и допуне бр.1

Конкурсна документација
Отворено
Осигурање од одговорности услед вршења делатностиЈНОП / 1110.07.2020.Нови Рок
14.08.2020 до 12.00h
11.08.2020 до 10.00h
Нови Рок
14.08.2020 у 13.00h
11.08.2020 у 11.00h
Позив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене и допуне бр. 1

Питања и одговори бр.2

Питања и одговори број 1

Конкурсна документација
Отворено
Осигурање за некретнине, постројења и опремуЈНОП / 1410.07.2020.11.08.2020. до 10.00h11.08.2020. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Питања и одговори бр.1

Питања и одговори бр.1

Конкурсна документација
Отворено
Канцеларијски намештајЈНМВ / 1209.07.2020.21.07.2020 до 10.00h21.07.2020 у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација
Отворено
Акумилаторске ћелијеЈНМВ / 1509.07.2020.20.07.2020 до 10.00h20.07.2020 у 11.00hПозив за подношење понудаОдлука о обустави поступка

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација
Отворено
Лиценцирани софтвер за SQL серверЈНМВ / 1903.07.2020.13.07.2020. до 10.00h13.07.2020. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Питања и одговори бр.1

Конкурсна документација
Затворено
Поправка електронских уређаја за локомотива серије 621ЈНМВ / 1601.07.2020.10.07.2020. до 10.00h10.07.2020. у 11.00hПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора

Конкурсна документација
Отворено
Одржавање SAP системаЈНОП / 1801.07.2020.03.08.2020. до 10.00h03.08.2020. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација са изменама

Измене и допуне бр.2 КД

Измене и допуне бр.1 КД

Конкурсна документација
Отворено
ЛПГ за возна средстваЈНМВ / 1429.06.2020.09.07.2020. до 10.00h09.07.2020. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација
Отворено
Ауто гумеЈНМВ / 1726.06.2020.07.07.2020. до 10.00h07.07.2020. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора


Измене и допуне бр.2

Питања и одговори бр.1

Измене и допуне конкурсне документације

Конкурсна документација
Отворено
Баждарење и атестација стоваришних вагаЈНМВ / 1826.06.2020.08.07.2020. до 10.00h08.07.2020. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација
Отворено
Ремонт осовинских склоповаЈНМВ / 1324.06.2020.03.07.2020. до 10.00h03.07.2020. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација
Затворено
КлимеЈНМВ / 1019.06.2020.29.06.2020. до 10.00h29.06.2020. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација
Отворено
Потребе за бифе у пословној згради „Србија Карго“ а.д. у Немањиној 6ЈНМВ / 1119.06.2020.30.06.2020. до 10.00h30.06.2020. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација
Затворено
Лож уљеЈНОП / 1516.06.2020.15.07.2020. до 10.00h15.07.2020. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Одлука о додели уговора

Измене и допуне бр.2

Измене и допуне бр.1

Конкурсна документација
Отворено
Чишћење просторијаЈНОП / 1605.06.2020.Нови рок 15.07.2020 до 12.00h
09.07.2020. до 12.00h
Нови рок 15.07.2020 у 13.00h
09.07.2020. у 13.00h
Позив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о додели Уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужењу рока

Измене и допуне бр.1

Питања и одговори бр.2

Питања и одговори бр.1

Конкурсна документација
Отворено
Послови одржавања и администрирања базе података ЈНМВ / 93.06.2020.16.06.2020. до 10.00h16.06.2020. у 11.00hПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора

Конкурсна документација
Отворено
Специфична и остала здраствена заштита,испитивање услова радне околине и трошкова осталих здраствених услуга као и обезбеђивање средстава и опреме за пружање прве помоћи и оспособљавање за прву помоћ ЈНМВ / 521.05.2020.29.05.2020. до 11.00h29.05.2020 у 12.00hПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора

Конкурсна документација
Отворено
Санација спољне ограде и магацинског простора у централном стоваришту у НишуЈНМВ / 821.05.2020.01.06.2020. до 11.00h01.06.2020. у 12.00hПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора

Измене и допуне бр.1 КД

Конкурсна документација
Отворено
Ремонт помоћних генератораЈНМВ / 619.05.2020.29.05.2020. до 10.00h29.05.2020. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација
Затворено
Ремонт вучних мотораЈНОП / 1318.05.2020.22.06.2020. до 10.00h22.06.2020. у 11.00hПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора

Измене и допуне бр.2
Одлука о додели уговора

Измене и допуне бр.2

Питања и одговори бр.1

Измена и допуна бр.1

Конкурсна документација

Отворено
Ремонт Регулатора броја обртаја дизел мотора и Roth дуваљкиЈНОП / 1218.05.2020.23.06.2020. до 10.00h23.06.2020. у 11.00hПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора

Конкурсна документација
Отворено
Наливање и израда клизних лежајеваЈНОП / 929.04.2020.01.06.2020. до 10.00h01.06.2020 у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Питања и одговори бр.1

Конкурсна документација
Затворено
Кочни уметци за све серије локомотива и теретних колаЈНОП / 1029.04.2020.02.06.2020. до 10.00h02.06.2020. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Измене и допуне бр. 1 КД

Конкурсна документација
Затворено
Осигурање робе у превозуЈНОП / 507.04.2020.14.05.2020. до 10.00h14.05.2020. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужетку рока

Измене и допуне бр.2

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јавну набавку

Питања и одговори бр.3

Питања и одговори бр.2

Измене и допуне бр.1

Питања и одговори бр. 1

Конкурсна документација
Отворено
Нафта и бензин за друмска возила - картицеЈНОП / 601.04.2020.04.05.2020. до 10.00h04.05.2020. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Одлука о додели уговора

Питања и одговори бр.1

Конкурсна документација
Отворено
Уља и мазива по партијамаЈНОП / 827.03.2020.Нови рок 05.05.2020. до 10h
27.04.2020. до 10h
Нови рок 05.05.2020. у 11h
27.04.2020. у 11.00h
Позив за подношење понудаОдлука о исправци одлуке

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори бр.2

Питања и одговори бр.1

Конкурсна документација
Отворено
Заштитна и службена одећа, обућа и опремаЈНОП / 327.03.2020.30.04.2020. до 12h30.04.2020. у 13.00hПозив за подношење понудаОдлука о измени Уговора

Обавештење о закљученом уговору

Питања и одговори бр.1

Конкурсна документација
Отворено
Унапређење канцеларијског пословањаЈНМВ / 227.03.2020.15.05.2020. до 12h15.05.2020. у 13.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужењу рока

Конкурсна документација
Отворено
Транспортна врећаЈНМВ / 420.03.2020.31.03.2020. до 11.00h31.03.2020. у 12.00hПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора

Конкурсна документација
Затворено
Платичне пломбе за обезбеђење теретаЈНМВ / 320.03.2020.30.03.2020. до 11.00h30.03.2020. у 12.00hПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора

Конкурсна документација
Затворено
Оптимизација штампе, одржавање штампача и фотокопир уређајаЈНОП / 717.03.2020.28.04.2020. до 10.00h28.04.2020. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација
Отворено
Осигурање запослених од последица несрећних случајеваЈНОП / 213.03.2020.Нови рок 08.05.2020. до 12.00h
16.04.2020. до 11.00 h
Нови рок 08.05.2020. у 13.00h
16.04.2020. у 12.00h
Позив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори

Конкурсна документација
Отворено
Еуро дизелЈНОП / 411.03.2020.Позив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација
Затворено