Политика заштите животне средине и социјалних питања и политика безбедности и здравља на раду
Одлука о усвајању стратегије управљања ризицима „Србија Карго“,а.д.
Одлука о усвајању листе пословних процеса, мапе пословних процеса, документација о систему и регистар ризика за све организационе јединице у „Србија Карго“,а.д.
Одлука-Кодекс равноправности Србија Карго а.д.
Политика квалитета Србија Карго а.д.
Одлука-Политика квалитета Србија Карго а.д.
Политика безбедности Србија Карго а.д.
Одлука-Политика безбедности Србија Карго а.д.
Одлука и Акт о безбедности ИКТ система Србија Карго а.д.
АПР
Кодекс пословне етике
Одлука о изменама и допунама Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе “Србија Карго” Београд
Одлука о оснивању – Службени гласник
Одлука о примени Кодекса корпоративног управљања Привредне коморе Србије
Одлука Скупштине
Одлука- Упутство за примену критеријма за утврђивање вишка запослених
Решење о давању сагласности на одлуку о изменама и допунама статута акционарског друштва за железнички превоз робе “Србија Карго”
СТАТУТ Акционарског друштва за железнички превоз робе “Србија Карго” Београд
СТАТУТ СРБИЈА КАРГО
Тим за приговоре у поступку утврђивања вишка запослених
Упутство за примену критеријума за утврђивање вишка запослених у Акционарском друштву за железнички превоз робе “Србија Карго” Београд