Закон о јавним предузећима
Политика безбедности пословања
Захтев за приступ информација од јавног значаја
Решење владе о давању сагласности на стратешки план 2017-2027
Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја “Србија Карго” а.д. 2017-2027

Кадровски подаци

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица2021. година
јануар
01.01.2021.
04.01.2021.
11.01.2021.
15.01.2021.
27.01.2021.
фебруар 28.02.2021.
март 31.03.2021.
април 30.04.2021.
мај 31.05.2021.
јун30.06.2021.
јул31.07.2021.
август31.08.2021.


Финансијски извештаји

ГодинаПрограм пословањаОбрасци тромесечног извештајаИзвештај за статистичке потребе
2021Програм о изменама и допунама програма пословања за 2021. годину

Програм о изменама и допунама програма пословања мај, 2021.

Програм о изменама и допунама програма пословања фебруар, 2021.

Програм пословања за 2021.годину
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2021.-30.09.2021.године

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период јануар-јун 2021.

Обрасци тромесечног извештаја

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период јануар-март 2021.
2020Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2020.годину

Програм пословања за 2020.годину
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.-31.12.2020.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01-30.09.2020.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01-30.06.2020.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период јануар-март 2020.
2019Ребаланс ПП за 2019.годину

Програм пословања за 2019. годину
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период јануар-децембар 2019.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период јануар-септембар 2019.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период јануар-јун 2019.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период јануар-март 2019.
2018Одлука и ребаланс ПП за 2018. годину

Програм пословања за 2018. годину

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период јануар-децембар 2018.
Одлука Скупштине СК
Тромесечни извештај за период јануар-септембар 2018.
2017Програм о изменама и допунама ПП за 2017. годину

Решење сагласност ВРС на ПП за 2017. годину

Програм пословања за 2016. годину

Тромесечни извештај јануар-децембар 2017.
Извештај о планираним и усклађеним активностима јануар-март 2017.

Тромесечни извештај јануар-март 2017.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања "Србија Карго"а.д. за период 01.01-30.06.2017.године
2016Програм пословања за 2016. годинуТромесечни извештај обрасциБиланс стања за 2016. годину
2015Финансијски извештаји за 2015. годину