Za radnike Sekcije za održavanje voznih sredstava u Nišu nije bilo predaha, niti letnjih odmora, što je rezultiralo još jednom završenom investicionom opravkom na elektro lokomotivi 444-007 i to iz sopstvenih sredstava. Popularna „Severina“, kako se u železničkom žargonu prepoznaje ova lokomotiva, dobila je veću pouzdanost, novi radni vek i od jula meseca, kada je napustila lokomotivski depo u Crvenom Krstu, krenula je da ispisuje nove kilometre na našim prugama.

Lokomotiva 444-007 nastala je modernizacijom lokomotive 441-326, 24. juna 2005. godine. Nakon 12 godina neprekidnog rada i 1.400.000 pređenih kilometara, zasluženo je septembra 2017. godine otišla na svoj odmor. Nakon nepune četiri godine, zahvaljujući predanom radu, kako zaposlenih u elektro depou, tako i onih u ostalim delovima ZOVS-a u Nišu, svi poslovi na investicionoj opravci završeni su u roku i kvalitetno, kako bi ova elektro lokomotiva spremno ušla u trku sledećih 12 godina. Uz redovan rad, na ovom investicionm projektu, bilo je angažovano 32 radnika najrazličitijih struka.

IMG-20210715-WA0001

Dosadašnja dobra praksa i iskustvo opredelili su depo u Nišu za ovu zahtevnu investicionu opravku, čime je ostvarena značajna ušteda našoj kompaniji. Poređenja radi, do sada je izvršeno 7 invensticionih opravki ove serije lokomotiva u rumunskoj firmi „Reloc“, za šta je Srbija Kargo morao da izdvoji 150.000 evra po lokomotivi.

Pored uigranog tima stručnih ljudi, nemali značaj imali su i poboljšani uslovi za rad, budući da su nedavno svi objekti u depou detaljno sređeni, a postavljena je adekvatna rasveta, tako da su sva postrojenja u Crvenom Krstu u Nišu dobila svoje nove obrise.

Kad je reč o funkcionisanju organizacione jedinice za održavanje lokomotiva u Sekciji ZOVS Niš, granice se konstantno pomeraju naviše. Pozamašan obim poslova, kakav je uobičajen za ovaj depo, dokazuje se činjenicom da je za prvih 6 meseci ove godine 347 lokomotiva izašlo sa radioničkih koloseka ovog depoa, potpuno ispravno i bezbedno za saobraćaj. Vanredne opravke manjeg i većeg obima izvršene su na 250 lokomotiva, dok su kontrolno-tehnički pregledi ranga P1, P3, P6 i P12 urađeni na 109 lokomotiva.

IMG-20210715-WA0003

Težnja radnika ZOVS-a u Nišu je da se sve što je moguće unapredi, modernizuje i prilagodi evropskim normativima, a da se istovremeno poveća efikasnost i pouzdanost svih voznih sredstava, što se prevashodno odnosi i na povećanje bezbednosti saobraćaja koja je uvek u prvom planu. S obzirom na sveukupni potencijal niškog depoa, a ujedno sa daljim razvojem novih tehnologija, on će biti mesto koje bi moglo još adekvatnije da odgovori zahtevima svojih sadašnjih i budućih korisnika.

Srbija Kargo ima i stručni kapacitet da iznese sve promene, uspešno prebrodi i najteže izazove, jer je to sa vrednim i predanim zaposlenima dokazano u mnogim situacijama.