За раднике Секције за одржавање возних средстава у Нишу није било предаха, нити летњих одмора, што је резултирало још једном завршеном инвестиционом оправком на електро локомотиви 444-007 и то из сопствених средстава. Популарна „Северина“, како се у железничком жаргону препознаје ова локомотива, добила је већу поузданост, нови радни век и од јула месеца, када је напустила локомотивски депо у Црвеном Крсту, кренула је да исписује нове километре на нашим пругама.

Локомотива 444-007 настала је модернизацијом локомотиве 441-326, 24. јуна 2005. године. Након 12 година непрекидног рада и 1.400.000 пређених километара, заслужено је септембра 2017. године отишла на свој одмор. Након непуне четири године, захваљујући преданом раду, како запослених у електро депоу, тако и оних у осталим деловима ЗОВС-а у Нишу, сви послови на инвестиционој оправци завршени су у року и квалитетно, како би ова електро локомотива спремно ушла у трку следећих 12 година. Уз редован рад, на овом инвестиционм пројекту, било је ангажовано 32 радника најразличитијих струка.

IMG-20210715-WA0001

Досадашња добра пракса и искуство определили су депо у Нишу за ову захтевну инвестициону оправку, чиме је остварена значајна уштеда нашој компанији. Поређења ради, до сада је извршено 7 инвенстиционих оправки ове серије локомотива у румунској фирми „Reloc“, за шта је Србија Карго морао да издвоји 150.000 евра по локомотиви.

Поред уиграног тима стручних људи, немали значај имали су и побољшани услови за рад, будући да су недавно сви објекти у депоу детаљно сређени, а постављена је адекватна расвета, тако да су сва постројења у Црвеном Крсту у Нишу добила своје нове обрисе.

Кад је реч о функционисању организационе јединице за одржавање локомотива у Секцији ЗОВС Ниш, границе се константно померају навише. Позамашан обим послова, какав је уобичајен за овај депо, доказује се чињеницом да је за првих 6 месеци ове године 347 локомотива изашло са радионичких колосека овог депоа, потпуно исправно и безбедно за саобраћај. Ванредне оправке мањег и већег обима извршене су на 250 локомотива, док су контролно-технички прегледи ранга П1, П3, П6 и П12 урађени на 109 локомотива.

IMG-20210715-WA0003

Тежња радника ЗОВС-а у Нишу је да се све што је могуће унапреди, модернизује и прилагоди европским нормативима, а да се истовремено повећа ефикасност и поузданост свих возних средстава, што се превасходно односи и на повећање безбедности саобраћаја која је увек у првом плану. С обзиром на свеукупни потенцијал нишког депоа, а уједно са даљим развојем нових технологија, он ће бити место које би могло још адекватније да одговори захтевима својих садашњих и будућих корисника.

Србија Карго има и стручни капацитет да изнесе све промене, успешно преброди и најтеже изазове, јер је то са вредним и преданим запосленима доказано у многим ситуацијама.