U radionici za održavanje teretnih kola u Velikoj Plani, 26. jula ove godine od strane audit tima Direkcije za železnice uspešno je sprovedena provera ispunjenosti uslova, koji su propisani zakonskim i podzakonskim aktima u cilju izdavanja Sertifikata za rad. Ciljevi provere su bili da se utvrdi nivo usaglašenosti sistema održavanja sa kriterijumima provere i sposobnost da se ispune zahtevi iz zakona, propisa i ugovora. Na sve ove provere mali, ali uigran tim u Velikoj Plani je besprekorno odgovorio, što je argumentovano izdatim Sertifikatom sa rokom važenja od pet godina. To je još jedna potvrda da se u Srbija Kargu radi planski i razmišlja o budućnosti.

radionica u velikoj plani

Radnici koji su zaposleni na održavanju voznih sredstava su najsnažniji stub bezbednog i pouzdanog železničkog saobraćaja, što je evidentno svakodnevno, a u šta su imali prilike da se uvere i članovi regulatornog tela, koji su sproveli procesno baziranu proveru. Fokusirajući se na značajne aspekte, rizike i ciljeve, koji su zahtevani prema standardu, metode provere su bili intervjui, pregled dokumenata i zapisa i demonstracija obavljanja posla.

radionica u velikoj plani

Nakon provere, audit tim Direkcije za železnice je zaključio da kolska radionica u Velikoj Plani, koja je sastavni deo Sekcije ZOVS Beograd, ima uspostavljen i održavan sistem u skladu sa zahtevima standarda i da pokazuje sposobnost da sistematično postiže rezultate održavanja svih serija teretnih kola. Dobili smo određene preporuke i ukazano nam je na mogućnosti za dalje poboljšanje sistema održavanja. Odgovorni rukovodioci u Sekciji ZOVS Beograd i Sektoru ZOVS usvojili su meru da sve dobijene preporuke u narednom periodu analiziraju, te da u skladu s tim predlože nove mere kojima će se unaprediti sistem održavanja voznih sredstava. Našoj kompaniji ovaj sertifikat će omogućiti efikasniji rad, kao i poslovanje u skladu sa najnovijim standardima prema kojima posluju svi veći železnički prevoznici u Evropi. Od neprocenjive je važnosti što svaki železnički prevoznik u Srbiji uvek može da računa na naše zalaganje. Jedan od osnovnih ciljeva Srbija Karga je unapređenje uslova rada i opreme za održavanje, jer svakako modernizacija održavanja voznih sredstava znači još bolju poziciju naše kompanije na otvorenom tržištu.