У радионици за одржавање теретних кола у Великој Плани, 26. јула ове године од стране аудит тима Дирекције за железнице успешно је спроведена провера испуњености услова, који су прописани законским и подзаконским актима у циљу издавања Сертификата за рад. Циљеви провере су били да се утврди ниво усаглашености система одржавања са критеријумима провере и способност да се испуне захтеви из закона, прописа и уговора. На све ове провере мали, али уигран тим у Великој Плани је беспрекорно одговорио, што је аргументовано издатим Сертификатом са роком важења од пет година. То је још једна потврда да се у Србија Каргу ради плански и размишља о будућности.

radionica u velikoj plani

Радници који су запослени на одржавању возних средстава су најснажнији стуб безбедног и поузданог железничког саобраћаја, што је евидентно свакодневно, а у шта су имали прилике да се увере и чланови регулаторног тела, који су спровели процесно базирану проверу. Фокусирајући се на значајне аспекте, ризике и циљеве, који су захтевани према стандарду, методе провере су били интервјуи, преглед докумената и записа и демонстрација обављања посла.

radionica u velikoj plani

Након провере, аудит тим Дирекције за железнице је закључио да колска радионица у Великој Плани, која је саставни део Секције ЗОВС Београд, има успостављен и одржаван систем у складу са захтевима стандарда и да показује способност да систематично постиже резултате одржавања свих серија теретних кола. Добили смо одређене препоруке и указано нам је на могућности за даље побољшање система одржавања. Одговорни руководиоци у Секцији ЗОВС Београд и Сектору ЗОВС усвојили су меру да све добијене препоруке у наредном периоду анализирају, те да у складу с тим предложе нове мере којима ће се унапредити систем одржавања возних средстава. Нашој компанији овај сертификат ће омогућити ефикаснији рад, као и пословање у складу са најновијим стандардима према којима послују сви већи железнички превозници у Европи. Од непроцењиве је важности што сваки железнички превозник у Србији увек може да рачуна на наше залагање. Један од основних циљева Србија Карга је унапређење услова рада и опреме за одржавање, јер свакако модернизација одржавања возних средстава значи још бољу позицију наше компаније на отвореном тржишту.