U Privrednoj komori Srbije (PKS), 22. aprila, održan je „Dan otvorenih vrata dualnog obrazovanja – Korak do praktičnog znanja“, na kojem su učestvovali predstavnici 31 kompanije koje sarađuju sa 22 škole iz Beograda na modelu učenja kroz rad.

Cilj okupljanja bio je da se mladi maturanti i njihovi roditelji upoznaju sa prednostima ovakvog modela obrazovanja koje omogućava znanje, iskustvo, zaposlenje i dalji razvoj karijere uz podršku privrede.

Dualno obrazovanje se organizuje u svim područjima rada, pokrivene su sve grane privrede, od saobraćaja, metalske, mašinske, elektro industrije, preko poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane do ugostiteljstva i turizma.


Dan otvorenih vrata 2


Među zapaženim kompanijama, koja lagano otvaraju svoja vratima budućim učenicima i potencijalnim zaposlenima, našao se i „Srbija Kargo“ a.d. čiji su predstavnici, Siniša Todorić, direktor Sektora za VV i TKP i Tanja Čvorović, savetnik za medije i odnose sa javnošću, interaktivnom komunikacijom upoznavali zainteresovane sa vrstama poslova i delatnošću preduzeća.


Dan otvorenih vrata 3


Do sada je ovakvim vidom obrazovanja obuhvaćeno 13.000 učenika u Srbiji, od kojih su mnogi već završili taj model učenja kroz rad i zaposlili se u kompanijama u kojima su sticali praktična znanja i veštine.

Rukovodilac Centra za edukaciju i dualno obrazovanje u PKS Mirjana Kovačević najavila je da će se „Dan otvorenih vrata dualnog obrazovanja“ u narednom periodu organizovati u još 11 gradova u Srbiji.


Dan otvorenih vrata 1

Direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje Vlade Srbije Gabrijela Grujić poručila je da će mladi koji se odluče za dualni model obrazovanja imati priliku da steknu značajno iskustvo savremenog učenja u kompanijama koje je prilagođeno današnjoj digitalnoj eri i tehnološkom razvoju.