Generalni direktor Dušan Garibović sa saradnicima, je 02. juna upriličio prvu zvaničnu posetu najviše delegacije kompanije MŽ Transport AD iz Skoplja, koju je predvodio generalni direktor Mubekir Paloši. Uz srdačne reči dobrodošlice, generalni direktor Dušan Garibović je izrazio i svoje zadovoljstvo zbog susreta uživo, rekavši da su dobra saradnja, razmena mišljenja i iskustva, kao i jasne ideje, obostrani interes i siguran put ka uspehu.

Saradnja makedonije i srbija karga

Inicijalni sastanak, osim prilike za upoznavanje čelnih ljudi obe kompanije, imao je za cilj unapređenje i produbljivanje dosadašnje, dugogodišnje dobre saradnje, sa akcentom na značaj saradnje nacionalnih operatera. Razmenjene su informacije o tokovima robe koje se prevoze kroz Severnu Makedoniju i Srbiju, ali je bilo reči i o potencijalnim i realnim problemima na graničnom prelazu Tabanovce, sa kojima se susreću obe kompanije, kao i o predlozima da se zajedničkim snagama i trudom, iznađu rešenja za prevazilaženje istih.

Na kraju uspešnog susreta, generalni direktor Mubekir Paloši se pozvao da bude domaćin našim predstavnicima u Skoplju, što će biti još jedan korak napred ka kvalitetnijim poslovnim odnosima, a imajući u vidu potencijal kojim raspolaže „Srbija Kargo“.