„Србија Карго“ а.д. наставио је своју законску обавезу, прописану Законом о безбедности у железничком саобраћају, и успешно извршио сертификацију радионице за одржавање локомотива у Руми. Овај успех остварен је захваљујући посвећеним и вредним радницима, који реализују планове, одржавају систем наше компаније стабилним и развијају га за будуће генерације.

Сертификат о испуњености услова радионице за одржавање железничких возила у Руми је издат са роком важења од 5 година и односи се на редовно и ванредно одржавање дизел електричних локомотива серија 621, 644, 661 и 664. Наведене серије локомотива ће и у наредном периоду посећивати колосеке ове радионице, а нагласак ће превасходно бити на безбедности железничког саобраћаја, возних средстава и људства.

Ruma-001

Надлежни чланови аудит тима из Дирекције за железнице су крајем јула извршили проверу и уверили се да радионица са својом организацијом, опремљеношћу, капацитетима и стручном оспособљеношћу запослених испуњава све услове које су прописане законским актима и које морају испуњавати радионице за одржавање железничких возила. Овај надзорни аудит је био сврсисходан и обострано користан, јер је за одвијање безбедног железничког саобраћаја веома важно мишљење релевантних институција, попут Дирекције за железнице, ресорног министарства и надлежних инспекција, који нам указују на проблеме ако их уоче, сугеришу како да их предупредимо, а у случају потребе прописују одговарајуће мере и рокове за њихово спровођење.

Значајни су квалитетна комуникација, благовремена размена информација и међусобно уважавање, јер је наша међусобна сарадња превасходно усмерена на константно унапређивање и побољшавање функционисања, не само системаодржавања возних средстава, него целокупне организације наше компаније.

Ruma 2

Радионица за одржавање вучних возила у Руми, која је део Секције ЗОВС Нови Сад, је главна веза између Руме и Брасине, односно наше државе са Федерацијом Босне и Херцеговине и Републике Српске, на чијој деоници се одвија велики обим саобраћаја. Изузетним напорима, запослени у радионици, којих није велики број, се труде да се процес одржавања локомотива одвија несметано, а неретко се аганжују и као испомоћ радионицама у Новом Саду и Суботици. Присутан је железнички дух, воља и спремност да се посао увек уради како треба. Стручност наших људи знатно олакшава посао, јер ту има доста врсних мајстора. Највећи подухват ове службе је што успевају да са само шест радника у хали одржавају овако велики систем јер знају да су ослонац нашег предузећа и да без њихових вештина нема безбедног саобраћаја. Колегијалност је кључ сваког успеха.

Да радници у овој радионици раде најбоље што могу и да су у овој години премашили задате планове и остварили добре резултате, говоре подаци да су у првом полугодишту текуће године, оставирили 55 оправки локомотива од 68 колико је ушло у радионицу. За сваку изашлу локомотиву са колосека радионице у Руми, запослени гарантују за квалитетно обављени посао и спремност сваке од њих да оствари све планске задатке.

Нашој компанији овај сертификат отвара још један зелени сигнал за учешће у модерном, ефикасном, поузданом саобраћају, чиме доказујемо да ћемо бити још успешнији у настојању да нам безбедност саобраћаја буде на првом месту.

Ruma-004