Један од основних постулата квалитетног функционисања наше компаније је свакако одговорна здравствена политика и брига о запосленима. У прилог томе говори и чињеница да се од 14. марта, по четврти пут, започело са спровођењем акције „Превентивних прегледа запослених“.
Генерални директор Душан Гарибовић и пословодство Србија Карга су и овог пута, здушно подржали иницијативу Синдиката Србија Карга и Актива жена, како би се омогућио систематски преглед запослених, који то нису обавили претходних пута. Наставком једне одличне сарадње и разумевања од стране директора Завода за здравствену заштиту радника ЖС, др Влада Батножића, на највишем нивоу, без чекања и заказивања, запослени ће бити у могућности да обаве све неопходне специјалистичке прегледе.

preventivni pregledi 1

Свакако морамо подсетити да периодични систематски прегледи играју кључну улогу у очувању здравља сваког појединца и остају најважнија мера у превенцији различитих обољења и унапређењу квалитета живота.

preventivni pregledi 4

Дакле, имати здраве и способне раднике, а самим тим и мотивисане, није само индивидуалан циљ, него је и од суштинске важности за укупан друштвено – економски развој.
Са акцијом се неће стати, већ напротив, идеја је, а како је генерални директор прошлог пута и напоменуо, да она и њој сличне постану традиција, што из приложеног, недвосмислено води ка томе.