За раднике у организационој јединици за одржавање возних средстава (ЗОВС) Пожега и Краљево није било ни одмора ни предаха. Успешно су одговорили изазовима, завршили постављене задатке у предвиђеном року и спремно дочекали чланове аудит тима Дирекције за железнице, која је званично сертификационо тело у области безбедности железничког саобраћаја. Након спроведене провере, издат је Сертификат о испуњености услова за радионицу за одржавање локомотива у Краљеву и Сертификат о испуњености услова за радионицу за одржавање локомотива и теретних кола у Пожеги.

radionica ZOVS Srbija Kargo

Приликом обиласка радионица, супервизори су предочили своја запажања за сваку локацију и дали одређене препоруке у циљу бољег функционисања и даљег унапређивања одржавања возних средстава. Приликом провере није уочена ниједна неусаглашеност, с тим што су чланови регулаторног тела, од којих имамо добру подршку и који континуално прате рад свих наших радионица, дали одређене препоруке за побољшање рада. Оно што се мора констатовати и посебно поменути је постојећи ентузијазам и елан код радника, упркос чињеници да недостају извршиоци у радионицама. Мали, али добро уиграни тим, способан је да одговори свим захтевима и да своје радионице држи максимално спремним у скалду са националним и европским стандардима.

Такође, запослени сматрају да има још и ресурса и простора за даљи напредак, као и за постизање нових резултата.

Spojene

Посебно морамо истаћи да је целокупан систем за одржавање железничких возила, у оквиру наше компаније, беспрекорно функционисао током ванредног стања, а тако је и сада. Функционише стабилно, а процес рада је организован тако да се сви нивои одржавања одвијају неометано, уз све мере заштите које се стриктно спроводе.

Одржавање возних средстава и у Краљеву и у Пожеги изводи се поуздано све време, што се потврђује издатим сертификатима. Захваљујући квалитетним начином рада и добијеним сертификатима, „Србија Карго“ као највећа железничка и друштвено одговорна компанија има могућност да у свим ситуацијама обезбеди безбедан и поуздан превоз робе и уједно да оправда очекивања и у овом тешком времену остане најсигурнији железнички ослонац за привреду.