Двадесет година након доласка железнице у Нови Сад, простор прве железничке станице на Лиману није више могао опслужити и теретни и путнички саобраћај, као и велики број парних локомотива. У складу са тим, донета је одлука да се теретна станица и ложионица дислоцирају на данашњу локацију. Практично депо, који је направљен 1912. године од стране града Новог Сада и тадашњег великог власника земљишта Ђорђа Дунђерског за сервис и одржавање парних локомотива, као и за велике количине масовних роба које су почеле да пристижу у Нови Сад, формирао се у један велики комплекс. Целина је имала теретну станицу, са двадесетак колосека, која је могла да прими велике количине роба и да сервисира велики број возних срестава. Треба имати у виду да је већ почетком 20 века, на том простору сервисирано дневно између 70 и 100 парних локомотива, а на теретној станици је био велики број теретних возова који су били ранжирани или у пријему или у отпреми из Новог Сада, који се нагло развијао. То је све трајало до 1964. године, када је направљена нова траса пруге кроз Нови Сад и тада је путничка станица премештена на локацију у северном делу града. Парне локомотиве су укунуте, а теретна станица је функционисала до 1985. године. Ложионица је наставила са својим радом, али сада са сервисирањем теретних и путничких вагона, као и електричних и дизел локомотива, све до данашњег дана.

Као једино индустријско наслеђе у Новом Саду, заштићена је као културно добро и као такво не престаје да привлачи својом изворном, амбијенталном архитектуром бројне уметнике, студенте и представнике филмске индустрије.

lozionica12

Само током ове недеље, простор Ложионице посетило је преко 100 студената четврте године основних и мастер студија на Департману за архитектуру и урбанизам, Факултета техничких наука, Универзитета у Новом Саду, у циљу снимања постојећег стања комплекса. Студенти ће током летњег семестра 2020/21. школске године истраживати постојеће стање објекта и дати предлог његове обнове, у складу са идејама и иницијативама Европске године железнице. Најбоља идејна решења ревитализације овог вредног железничког комплекса биће презентована у оквиру изложбе, чија је реализација планирана као део програма Европске престонице културе НС2022, на самој локацији.

lozionica34