У оквиру техничке подршке, по Уговору о Зајму са ЕБРД-ом, а из бесповратних средстава банке, консултантска кућа Green Star tech, која је ангажована за унапређење корпоративног управљања у Акционарском друштву „Србија Карго“, данас је одржала прву радионицу у просторијама наше компаније.

Присутни су имали прилику да се путем презентација упознају са CGAP-ом, (Акционим планом за унапређење корпоративног управљања у нашем Друштву), као и да комплетно прођу кроз CGAP и поједине кључне делове у домену њиховог појашњења и улоге.

У ПРОСТОРИЈАМА НАШЕ КОМПАНИЈЕ ОДРЖАНА ПРВА РАДИОНИЦА СА КОНСУЛТАНТСКОМ КУЋОМ Green Star Tech

То је била прилика да се сви заинтересовани упознају са целокупним идејом, а истовремено да кроз дискусију дају своје инпуте.

Радионици су поред нашег менаџмента, чланова Скупштине Друштва и Комисије за ревизију, присуствовали и представници ресорног Министарства, Министарства Привреде и Светске Банке, као и њихови консултанти.

Иницијалне појединачне радионице су предвиђене за сутра, 31.01. 2024. године, када ће се дефинисати и испланирати рад у тимовима за наредни период.