У периоду од 21. до 22. маја 2024. године, представници „Србија Карго“ а.д. – Никола Ђурић, Шеф Секције ЗОВС Краљево, и Игор Михајловић, Шеф Секције за вучу возова и ТКП Нови Сад, присуствовали су студијској презентацији DAC (Digital Automatic Coupler) у Берлину. Овај значајан догађај окупио је представнике земаља региона WB6 и Транспортне заједнице, чиме је омогућена широка размена знања и искустава у области железничког транспорта.

Студијску презентацију DAC организовали су водећи стручњаци и практичари из DB-а (Европски DAC програм), који су том приликом представили најновија достигнућа, иновације и трендове у развоју и примени Digital Automatic Coupler-а. Програм обуке био је осмишљен тако да покрије теоријски и практични део, омогућавајући учесницима да стекну свеобухватно разумевање кључних концепата и њихове практичне примене.

Теоријски део презентације обухватио је детаљна предавања о функционисању и предностима DAC-а, укључујући повећање ефикасности и безбедности у железничком транспорту. Учесници су имали прилику да чују о најновијим технолошким иновацијама и трендовима који обликују будућност ове области.

Studijska Prezentacija Das U Berlinu

Практични део презентације омогућио је учесницима да из прве руке виде како се DAC системи монтирају на теретна кола. Демонстрација је обухватила све аспекте монтаже, као и упознавање са различитим типовима DAC уређаја. Ово је пружило учесницима дубље разумевање конкретних предности и олакшица које овај систем доноси у поређењу са традиционалним системима квачила. Најзначајније предности укључују повећану брзину и једноставност операција спајања и раздвајања вагона, као и побољшану безбедност рада.

Интерактивно учешће у овој презентацији, уз међусобну размену искустава свих учесника, допринело је стицању конкретних знања и вештина у вези са функционисањем и применом DAC-а. Учесници су имали прилику да размене идеје и примере најбољих пракси, што је допринело бољем разумевању потенцијала и изазова у примени ове технологије.

Присуство и активно учешће представника „Србија Карго“ на оваквим догађајима потврђује посвећеност компаније унапређењу својих услуга и праћењу најновијих трендова у железничком транспорту. Ово је уједно и доказ континуираног залагања за иновације и модернизацију, што ће дугорочно допринети ефикасности и конкурентности „Србија Карго“ на регионалном и европском тржишту.