Аустријске савезне железнице биле су домаћин Форума Југоисточне Европе о дигиталном аутоматском квачењу (DAC), који је одржан 25. маја у Бечу. Форум је организован у сарадњи са аустријским Савезним министарством за климатске акције, заштиту животне средине, енергетику, мобилност, иновације и технологију и Стратешком алијансом Југоисточне Европе за железничке иновације. Главна тема скупа била је „Увођење дигиталног аутоматског квачења у Европи – трансформација железничког робног саобраћаја“, ради отварања платформе за даље дијалоге о увођењу DAC у Европи до 2030.године.

DAC forum bec 2

Увођење дигиталног аутоматског квачења у Европи има за циљ решавање три главна изазова у европском железничком робном саобраћају – повећање капацитета, продуктивности и квалитета – који су од суштинског значаја за ефикаснији и модернији систем железничког превоза робе који води ка значајнијем преласку на превоз железницом и остваривању амбициозних циљева Зеленог плана.

Међу бројним учесницима Форума, значајно место су заузели и представници наше компаније, извршна директорка за саобраћај Наташа Млинар Лежаја и директор Сектора за УКПСБ Милорад Ангеловски.

DAC forum bec 1