Запослени из Сектора за одржавање возних средстава, успешно су завршили двонедељни семинар за одржавање LZB/PZB уређаја за безбедност вожње на Сименс Вектрон локомотивама у центру за обуку немачких железница «Training, Learning & Consulting“ у Делбруку.

ОБУКА ЗА ОДРЖАВАЊЕ УРЕЂАЈА НА ВЕКТРОН ЛОКОМОТИВАМА 1

Двонедељна обука се односила на упознавање са конструкцијом, функционисањем и дијагностиком наведеног уређаја и састојала се из теоријског и практичног дела. Након завршене обуке, запослени су полагали адекватне тестове, на којима су показали изузетно добрe резултате и добили сертификате о успешној обучености за одржавање безбедносног уређаја LZB/PZB на Вектрон локомотивама.

ОБУКА ЗА ОДРЖАВАЊЕ УРЕЂАЈА НА ВЕКТРОН ЛОКОМОТИВАМА 2

Семинар је организован у оквиру рeализацијe Уговора о набавци вишeсистeмских локомотива типа Вектрон, компанијe Сименс.