Дирекција за железнице је у периоду од 10. до 11. јуна 2021. године извршила надзор над свим процесима управљања безбедношћу у нашој компанији и оценила их као веома добро имплементираним. С обзиром на целокупни утисак приликом аудита, а затим и добијеним Решењем од стране Дирекције за железнице, „Србија Карго“ је заузео водеће место међу железничким оператерима, а самим тим и оправдао своју лидерску позицију на тржишту.

Том приликом, предмет надзора су били одређени критеријуми попут мера за контролу свих ризика повезаних са делатношћу железничког превозника, контрола ризика који проистичу из делатности осталих учесника изван железничког система, документација система за управљање безбедношћу, Политика безбедности, програми обуке и поступци који обезбеђују да се одржи стручност особља, мере за обезбеђење тока неопходних информација у оквиру организације, итд.

Надзорни аудит је спроведен у пословним просторијама Друштва у Немањиној, као и у Секцији за ВВ и ТКП у Ранжирној станици у Макишу.