Сагледавши постојеће стање и потребе за превозом робе контенерима „Србија Карго“ је покренуо пројекат реализације ремонта 30 плато вагона серија Sgnss и Regs, који ће се финансирати из сопствених средстава.

Имајући у виду да се последњих година јавља проблем у функционисању транспорта робе железницом, који је условљен недостатком ових типова теретних кола, определили смо се управо за њихов ремонт. Иначе, транспорт робе контенерима данас је најдоминантнији вид превоза на свету. Употребом контенера повећава се комплементарност различитих видова превоза и поспешује њихова сарадња у транспортном ланцу кроз лакше кретање и стандардизацију терета.

Пројекат ремонта плато вагона настао је сагледавањем постојећег стања и транспортне тражње у превозу робе у посматраном периоду, краткорочно, до 2023. године и дугорочно до 2035. године, а извршена је анализа по релацијама, планираном превозу и токовима роба, планираним приходима и расходима. Очекује се да ће пројекат значајно утицати на квалитет наших услуга, њихову конкурентност, квалитет теретних кола као и на раст и развој железничог теретног саобраћаја.

Regs-kontejneri

Ремонт ових плато вагона уговорен је са два домаћа ремонтера, Фабриком „Желвоз“ из Смедерева, која је задужена за редовну оправку 15 кола серије Sgnss и ремонтном радионицом „МИП-РШВ“ из Ћуприје, која ће ремонтовати 15 кола серије Regs. Ово је један од највећих пројекта који се тренутно реализује у нашој компанији, вредан преко 13,3 милиона динара и који се финансира из сопствених средстава. Овим ремонтом биће обухваћена демонтажа, детаљан преглед и оправка свих склопова и сигурносних уређаја, оправка и провера геометрије постоља кола, комплетна оправка пода, као и антикорозивна заштита. За све обаљене радове у редовној оправци добија се одговарајућа гаранција од ремонтера, а радови ће се изводити према најстрожим европским стандардима и важећим техничким прописима. Уговором је предвиђено и да сва опрема која ће бити уграђена у ове вагоне мора испуњавати европске нормативе квалитета, што значи да ће кола ће бити потпуно интероперабилна.

Радници Сектора за одржавање железничких возила интензивно су радили на пројектима за извођење ових радова, извршили су преглед кола пре упућивања на оправку, дефинисана је недостајућа опрема и динамика слања кола у радионице. С обзиром да су обављене детаљне и квалитетне припреме, самим тим су и реална очекивања позитивних ефектата ремонта, као што је био случај и са претходнима. Битно је да напоменемо да ће стручни тим наше компаније, током извођења радова у ремонтним радионицама, вршити контролу квалитета уграђене опреме и пратити квалитет извођења радова. Рок за завршетак овог пројекта је 6 месеци, након чега ће ови вагони бити спремни да бележе нове километре. Обзиром да је тенденција ЕУ у повећању обима железничког саобраћаја, поготово превоз контејнера, како због економичности, тако и због потребе за смањењем загађења животне средине, што је једна од основних предности железничког транспорта. Омогућавањем модалног преласка са друмског на теретни железнички транспорт и заменом старих неефикасних вагона, овај пројекат ће позитивно утицати на животну средину у смислу смањена емисија угљен-диоксида. Оправданост ове инвестиције се огледа у томе да наша компанија, овим ремонтом, жели да се припреми за успешан наступ на тржишту као друштвено одговорни оператер у условима отвореног тржишта транспорта робе, усклађивањем техничких спецификација својих теретних кола са потребама привреде и у складу са прописима заштите животне средине.