Стални секретаријат Транспортне заједнице у сарадњи са Машинским факултетом Универзитета у Нишу, уз подршку ЕU – RAIL JU, организовао је радионицу за иновације на железници посвећену Западном Балкану. Циљ радионице, одржане 08. новембра у просторијама Научно Технолошког парка за представнике инфрастуктура и опертера у железничком саобраћају је био да се омогући дискусија о две главне теме:

Дигитално аутоматско квачење (DAC) као иновативна компонента која је кључна за омогућавање потребног повећања ефикасности железничког превоза робе за аутоматско квачење и расквачивање возних средстава у теретном возу како физички тако и дигитално.

Интегрисани систем детекција препрека на прузи SMART 2 Innovation Project у смислу предстаљања система функционисања и представљање резултата који се односе на напредни интегрисани систем детекције препрека за паметну аутоматизацију железничког транспорта.

ОДРЖАНА РАДИОНИОЦА ЗА ИНОВАЦИЈЕ НА ЖЕЛЕЗНИЦИ ПОСВЕЋЕНА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ sl 1

У оквиру ове презентација посебну захвалност је добио “Србија Карго“ а.д. . као придружени учесник у пројекту, дајући могућност да се опрема за детекцију препрека на прузи монтира на наше локомотиве, чиме је омогућено испитивање опреме у току путовања возова “Србија Карго“ а.д..

Испред наше компаније представници су били Зоран Стошић, шеф Секције за вучу и ТКП Ниш и Томица Ђорђевић, помоћник шефа Секције ЗОВС Ниш.

ОДРЖАНА РАДИОНИОЦА ЗА ИНОВАЦИЈЕ НА ЖЕЛЕЗНИЦИ ПОСВЕЋЕНА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ sl 2