Агенција за привредне регистре 10. августа 2015. донела је решење о упису у регистар Акционарског друштва за железнички превоз робе “Србија Kарго”.


  • Пословно име: Акционарско друштво за железнички превоз робе Србија Карго Београд-Савски Венац
  • Статус: Активно привредно друштво
  • Матични број: 21127116
  • Правна форма: Акционарско друштво
  • Седиште-општина: Савски Венац  
  • Место: Београд
  • Улица и број: Немањина 6
  • Датум оснивања: 10.08.2015.
  • ПИБ: 109108446
  • Web адреса: www.srbcargo.rs

СКУПШТИНА


 ОДБОР ДИРЕКТОРА

Душан Гарибовић, дипл.економиста, в.д. генералног директора, председник ОдбораМира Вукмировић, дипл.економиста, извршни директор за развој и заједничке послове, члан ОдбораНаташа Млинар Лежаја, дипл.инж.саобраћаја, извршни директор за саобраћај, члан Одбора